arrow_downward Tražene specifikacije

Dužina vozila: minimalno 4200,
Međuosovinski razmak minimalno 2600 mm,
Dimenzije tovarnog prostora :
Visina tovarnog prostora: minimalno
1000 mm,
Korisna nosivost minimalno 250 kg,
Korisna zapremina tovarnog
prostora minimalno 500 dm3,
Ukupna dozvoljena masa -
maksimalno 3550 kg,
Vrsta pogonskog goriva : Euro dizel
BAS EN 590,
Norma ispu5nih plinova; minimalno
EURO 6,
Boja vozila: metalik boja
(ministarstvo ie na osnovu
dostavljenog kataloga boja, a prije
potpisivanja Ugovora, odabranom
ponudaEu dostaviti taEnu oznaku
odabrane boje prema kojoj 6e se
izvrSiti isporuka,
Jačina motora: minimalno 101 KS,
Pogon na prednje todkove,
Broj stepeni prenosa: Minimalno 6,
.Broj vrata: Minimalno 5 (naprijed
lueva i desna ostakljena, bočna
lijeva i desna klizna vrata
ostakljena, te straznja podizna
ostakljena sa grijadem),
.Broj mjesta za sjedenje:
mininimalno 1+3
.Novovozilo/neupotrebljavano,
minimalne godine proizvod nje -
2020.


SIGURNOST
. Minimalno zraeni jastuk za vozaia i
suvozada,
. Sistem protiv blokira nja,
. Sistem za spreiavanje proklizavanja
pogonskih kotada,
. Dinamiaka kontrola putanje vozila,
. Sistem za pomoe kod kretanja pri
u zbrd ici,
. Tempomat - Sustav za odrzavanje
brzine vozila.
U DOBNOST
. Servo volan,
. ElektriEno podizanje prednjih
sta ka la,
o Elektridno podesivi i grijani vanjski
retrovizori,
. Voza6evo sjedalo podesivo po visini,
duiini i nagibu,
o Centralno zakljuiavanje vrata s
daljinskim upravljadem,
. Elektronska parkig koinica,
. Klima uredaj sa filterom za praSinu u
vozaEevoj kabini,
. Originalni radio u recraj s USBom i
Bluetooth interface za povezivanje
mobilnog uredaja,
. Board kompjuter (putno radunalo).

DODATNA OPREMA
Set dodatne opreme: kutija prve
pomo6i, trokut, reflektujuii prsluk i
sajla za Slepanje vozila u kvaru,
CeliEni rezervni kotad sa dizalicom i
kljuEem,
Upute za upotrebu na jednom od
službenih jezika u BiH,
4 Spanera sa kop6ama u prostoru
gepeka za sigurno vezanje teškog
tereta i osjetljivih instrumenata.

library_books Detalji tendera

access_time Rok za prijem ponuda
30. aug 2021
chevron_right Šifra tendera
1380-1-1-19/21
chevron_right Broj ponuda
1
chevron_right Broj vozila
1
chevron_right Vrsta Postupka
Otvoreni postupak
chevron_right Faza Postupka
Završen
chevron_right Naziv ugovornog organa
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
business Izabrani ponuđač
MRM export - import d.o.o.
directions_car Vrsta vozila
Ostalo
directions_car Vrsta motora
Dizel
directions_car Stanje vozila
Novo
chevron_right Tenderska dokumentacija objavljena na portalu JN
Da
chevron_right E-aukcija
Da

attachment Tenderska dokumentacija

TD_1380-1-1-19_21.zip