# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka 2 rabljena vatrogsna vozila sa nadogradnjom za gašenje šumskih požara i požara otvorenog prostora namijenjenih općinama Čitluk i Prozor-Rama account_balance Vlada Hercegovačko-neretvanske županije 3. jun 2021 2 1 business MRM export - import d.o.o. 299.145 KM 299.000 KM
2 library_books Nabavka korištenog kamiona account_balance Sarajevoputevi dd 8. dec 2021 1 2 business Auto Truck Trade Visoko 180.000 KM 215.141 KM
3 library_books Nabava vatrogasnog vozila sa opremom za DVD account_balance Grad Mostar 7. apr 2021 1 2 business Premier Febeco Mostar 200.000 KM 195.000 KM
4 library_books Nabavka korištenog kamiona account_balance Sarajevoputevi dd 12. jul 2021 1 1 business Auto Truck Trade Visoko 180.000 KM 158.422 KM
5 library_books Nabavka roba- rabljenih motornih vozila i mehanizacije za potrebe J.P. "RAD" d.o.o. Lukavac account_balance Rad Lukavac 26. nov 2021 2 4 business SV Company Laktaši 130.000 KM 129.700 KM
6 library_books Nabavka teretnog motornog vozila-kamiona za potrebe Službe civilne zaštite account_balance Općina Olovo 29. nov 2021 1 2 business DENIX Srebrenik 150.000 KM 126.000 KM
7 library_books Korišteno teretno motorno vozilo za selektivno prikupljanje otpada account_balance "Komunalno" za komunalne i uslužne djelatnosti Bosanski Petrovac 19. apr 2021 1 1 business SV Company Laktaši 120.000 KM 119.900 KM
8 library_books Rabljeno teretno vozilo kamion kiper sa kranom account_balance 10 juli Bosanska Krupa 18. mar 2021 1 1 business SV Company Laktaši 100.000 KM 111.800 KM
9 library_books Ugovor o nabavci polovnog kamiona za prikupljanje i odvoz krupnog otpada account_balance ''Komrad'' Bihać 3. mar 2021 1 1 business Galić promet Bihać 106.000 KM 105.000 KM
10 library_books Nabavka minibusa za prijevoz korisnika Centra "Duga" Novi Travnik account_balance Duga Novi Travnik 12. jul 2021 1 2 business Sejari Sarajevo 102.564 KM 102.564 KM
11 library_books Nabava rabljenog putničkog vozila za potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar account_balance Sveučilišna klinička bolnica Mostar 17. aug 2021 1 1 business "M.R.M." Export-Import d.o.o. Ljubuški 97.000 KM 95.000 KM
12 library_books Nabavka teretnih motornih vozila account_balance Vodovod i kanalizacija Tuzla 25. mar 2021 6 1 business Delfaz prom Tuzla 95.000 KM 92.000 KM
13 library_books Nabava vozila za prikupljanje i odvoz selektivnog otpada account_balance 9. septembar Srebrenik 6. maj 2021 2 2 business DENIX Srebrenik 90.000 KM 90.000 KM
14 library_books Nabavka rabljenog teretnog vozila – kipera za potrebe JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla account_balance Grad Tuzla 13. sep 2021 1 2 business Steel Zenica 85.470 KM 85.470 KM
15 library_books Nabavka navalnog vatrogasnog vozila za potrebe struktura civilne zaštite Općine Kakanj account_balance Općina Kakanj 19. jul 2021 1 1 business Fire Trade Srebrenik 83.000 KM 83.000 KM
16 library_books Nabava roba: Rabljeni abroll kiper account_balance Vodovod Posušje 6. apr 2021 1 1 business GLK-Pepo Posušje 80.000 KM 80.000 KM
17 library_books Nabavka roba- specijalnog rabljenog vozila sa novom cisternom za pranje ulica I prevoz vode za potrebe J.P. "RAD" d.o.o. Lukavac account_balance Rad Lukavac 16. jun 2021 1 2 business SV Company Laktaši 80.000 KM 80.000 KM
18 library_books Nabavka korištenog teretnog vozila za odvoz smeća account_balance "Komunalac" Laktaši 12. feb 2021 1 1 business SV Company Laktaši 80.000 KM 79.800 KM
19 library_books Nabavka polovnih putničkih vozila sa 5 vrata i polovnih teretnih veozila sa 5 vrata account_balance Elektrodistribucija Pale 9. apr 2021 4 2 business Sistemi Toi Banja Luka 68.000 KM 68.000 KM
20 error Nabavka komunalnog vozila ''Podizač kontejnera'' account_balance Čistoća Široki Brijeg 11. maj 2021 1 1 business GLK-Pepo Posušje 60.000 KM 61.160 KM