# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
1 directions_car HITTNER "Komunalac" Tuzla Traktor Nije navedeno 29 kW 2013 0 KM Preuzmi dokument
2 directions_car HITTNER Srednjobosanske šume Donji Vakuf Traktor Nije navedeno 86 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
3 directions_car HITTNER Srednjobosanske šume Donji Vakuf Traktor Nije navedeno 86 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
4 directions_car HITTNER Srednjobosanske šume Donji Vakuf Traktor Nije navedeno 86 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
5 directions_car HITTNER Srednjobosanske šume Donji Vakuf Traktor Nije navedeno 86 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
6 directions_car HITTNER Srednjobosanske šume Donji Vakuf Traktor Nije navedeno 86 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
7 directions_car HITTNER Srednjobosanske šume Donji Vakuf Traktor Nije navedeno 86 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
8 directions_car HITTNER Srednjobosanske šume Donji Vakuf Traktor Nije navedeno 86 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
9 directions_car HITTNER Srednjobosanske šume Donji Vakuf Traktor Nije navedeno 86 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
10 directions_car HITTNER Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 87 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
11 directions_car HITTNER Srednjobosanske šume Donji Vakuf Traktor Nije navedeno 87 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
12 directions_car HITTNER Srednjobosanske šume Donji Vakuf Traktor Nije navedeno 86 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
13 directions_car HITTNER Srednjobosanske šume Donji Vakuf Traktor Nije navedeno 86 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
14 directions_car HITTNER Srednjobosanske šume Donji Vakuf Traktor Nije navedeno 87 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
15 directions_car HITTNER Srednjobosanske šume Donji Vakuf Traktor Nije navedeno 86 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
16 directions_car HITTNER Srednjobosanske šume Donji Vakuf Traktor Nije navedeno 86 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
17 directions_car HITTNER Srednjobosanske šume Donji Vakuf Traktor Nije navedeno 86 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
18 directions_car HITTNER Srednjobosanske šume Donji Vakuf Traktor Nije navedeno 86 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
19 directions_car HITTNER "Komunalac" Tuzla Traktor Nije navedeno 29 kW 2013 0 KM Preuzmi dokument