# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum zaključenja ugovora Izabrana kompanija Vrsta usluge Vrijednost
1 receipt Pranje auta account_balance Federalni zavod za agropedalogiju 31. dec 2020 business Autodelta Sarajevo Pranje 80 KM
2 receipt Pranje automobila account_balance Rudnik mrkog uglja Đurđevik 31. dec 2020 business HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO - PJ Živinice Pranje 4 KM
3 receipt Pranje vozila account_balance Vodovod Cazin 31. dec 2020 business Obrt za održavanje vozila ''QUATTRO'' vl. Puškar Senad Pranje 78 KM
4 receipt Pranje vozila account_balance Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 31. dec 2020 business "GARI" Trubajić Željko S.P. Banja Luka Pranje 123 KM
5 receipt Pranje vozila account_balance Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 31. dec 2020 business Autodelta Sarajevo Pranje 410 KM
6 receipt Pranje vozila account_balance Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 31. dec 2020 business UNION-COMERC-CO Zenica Pranje 48 KM
7 receipt Pranje vozila account_balance Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 31. dec 2020 business Auto-balans Tuzla Pranje 63 KM
8 receipt Usluge pranja i vulkaniziranja auta account_balance Veterinarski fakultet Sarajevo 30. dec 2020 business Sor Maja Pranje 113 KM
9 receipt Nabava usluga pranja i vulkaniziranja motornih vozila account_balance Hercegbosanske šume Kupres 29. dec 2020 business AC Krželj Livno, 2000-Darc d.o.o. Livno, Ivaniš Glamoč Pranje 13.906 KM
10 receipt Nabavka usluga pranja vozila account_balance Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije 29. dec 2020 business NIŠIĆ - PROM Pranje 855 KM
11 receipt Pranje vozila account_balance Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 28. dec 2020 business DEBICA SP Pranje 115 KM
12 receipt Pranje vozila account_balance Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 25. dec 2020 business KENIX doo Goražde Pranje 34 KM
13 receipt Usluga pranja automobila account_balance Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH 22. dec 2020 business Autopraona "Asmir" Pranje 800 KM
14 receipt Pranje vozila account_balance Hrvatska pošta Mostar 16. dec 2020 business Autopraonica AJLA Pranje 100 KM
15 receipt Pranje vozila account_balance Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 16. dec 2020 business AUTOSERVIS ///M DOO Pranje 24 KM
16 receipt Pranje vozila account_balance Hrvatska pošta Mostar 14. dec 2020 business SP Auto praona OKI Pranje 44 KM
17 receipt Usluge pranja vozila account_balance Vlada Unsko-sanskog kantona 14. dec 2020 business Obrt autopraona "Zlaja" Pranje 350 KM
18 receipt Javna nabavka usluge pranja službenih automobila account_balance Vijeće naroda Republike Srpske 11. dec 2020 business "Autopraonica Dobro" - Čanković Dane s.p. Banja Luka Pranje 2.564 KM
19 receipt Pranje vozila account_balance Hrvatska pošta Mostar 8. dec 2020 business SP Auto praona OKI Pranje 44 KM
20 receipt Pranje vozila account_balance Hrvatska pošta Mostar 7. dec 2020 business Jole Žepče Pranje 20 KM