# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum zaključenja ugovora Izabrana kompanija Vrsta usluge Vrijednost
1 receipt Javna nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila account_balance Vijeće naroda Republike Srpske 30. dec 2020 business Grawe osiguranje ad Banja Luka Osiguranje, registracija i tehnički pregled 3.083 KM
2 receipt Nabavka(usluige) tehničkog pregleda vozila za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko account_balance Dom zdravlja Visoko 29. dec 2020 business BTS d.o.o. Visoko Osiguranje, registracija i tehnički pregled 679 KM
3 receipt Osiguranje motornih vozila account_balance Helikopterski servis RS 25. dec 2020 business Drina osiguranje a.d. Milići Osiguranje, registracija i tehnički pregled 1.248 KM
4 receipt Nabavka kasko osiguranja za vozilo VW Golf A7 account_balance Elektroprenos BiH 23. dec 2020 business Sarajevo osiguranje doo Sarajevo podružnica banja Luka Osiguranje, registracija i tehnički pregled 681 KM
5 receipt Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila account_balance A.D. ''Vodovod i kanalizacija'' Bijeljina 22. dec 2020 business Kompanija Boksit a.d. Milići Osiguranje, registracija i tehnički pregled 56 KM
6 receipt Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila account_balance A.D. ''Vodovod i kanalizacija'' Bijeljina 22. dec 2020 business Kompanija Boksit a.d. Milići Osiguranje, registracija i tehnički pregled 84 KM
7 receipt Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila account_balance A.D. ''Vodovod i kanalizacija'' Bijeljina 22. dec 2020 business Kompanija Boksit a.d. Milići Osiguranje, registracija i tehnički pregled 84 KM
8 receipt Tehnički pregled account_balance Elektroprivreda HZHB 22. dec 2020 business Agram Ljubuški Osiguranje, registracija i tehnički pregled 76 KM
9 receipt Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila Sudske policije RS account_balance Vrhovni sud Republike Srpske 21. dec 2020 business Auto centar Alfa d.o.o. Gradiška Osiguranje, registracija i tehnički pregled 2.138 KM
10 receipt Tehnički i periodični pregledi vozila account_balance Javno komunalno poduzeće Čapljina 21. dec 2020 business Croatia-remont Čapljina Osiguranje, registracija i tehnički pregled 38 KM
11 receipt Tehnički pregled account_balance Elektroprivreda HZHB 21. dec 2020 business Agram Ljubuški Osiguranje, registracija i tehnički pregled 76 KM
12 receipt Tehnički pregled account_balance Elektroprivreda HZHB 21. dec 2020 business Crotehna Osiguranje, registracija i tehnički pregled 74 KM
13 receipt Tehnički pregled account_balance Elektroprivreda HZHB 21. dec 2020 business Crotehna d.o.o. Osiguranje, registracija i tehnički pregled 87 KM
14 receipt Tehnički pregled account_balance Elektroprivreda HZHB 21. dec 2020 business Crotehna d.o.o. Osiguranje, registracija i tehnički pregled 78 KM
15 receipt Tehnički pregled account_balance Elektroprivreda HZHB 18. dec 2020 business Agram Ljubuški Osiguranje, registracija i tehnički pregled 76 KM
16 receipt Tehnički pregled account_balance Elektroprivreda HZHB 18. dec 2020 business Agram Ljubuški Osiguranje, registracija i tehnički pregled 76 KM
17 receipt Tehnički i periodični pregledi vozila account_balance Javno komunalno poduzeće Čapljina 16. dec 2020 business Croatia-remont Čapljina Osiguranje, registracija i tehnički pregled 84 KM
18 receipt Nabavka usluge kasko osiguranja 6 (šest) novih vozila za potrebe Fonda zdravstvenog osiguranja RS account_balance Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske 15. dec 2020 business Osiguranje AURA Banja Luka Osiguranje, registracija i tehnički pregled 5.905 KM
19 receipt Kasko osiguranje službenog vozila account_balance Vodovod Cazin 14. dec 2020 business Croatia osiguranje Mostar Osiguranje, registracija i tehnički pregled 670 KM
20 receipt Nabavka usluga osiguranja vozila account_balance Dom zdravlja Jajce 14. dec 2020 business Sarajevo Osiguranje dd Osiguranje, registracija i tehnički pregled 3.049 KM