# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum zaključenja ugovora Izabrana kompanija Vrsta usluge Vrijednost
1 receipt Javna nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila account_balance Vijeće naroda Republike Srpske 30. dec 2020 business Grawe osiguranje ad Banja Luka Osiguranje, registracija i tehnički pregled 3.083 KM
2 receipt Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila account_balance A.D. ''Vodovod i kanalizacija'' Bijeljina 22. dec 2020 business KOMPANIJA BOKSIT A.D. MILIĆI Osiguranje, registracija i tehnički pregled 56 KM
3 receipt Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila account_balance A.D. ''Vodovod i kanalizacija'' Bijeljina 22. dec 2020 business KOMPANIJA BOKSIT A.D. MILIĆI Osiguranje, registracija i tehnički pregled 84 KM
4 receipt Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila account_balance A.D. ''Vodovod i kanalizacija'' Bijeljina 22. dec 2020 business KOMPANIJA BOKSIT A.D. MILIĆI Osiguranje, registracija i tehnički pregled 84 KM
5 receipt Tehnički pregled account_balance Elektroprivreda HZHB 22. dec 2020 business Agram Ljubuški Osiguranje, registracija i tehnički pregled 76 KM
6 receipt Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila Sudske policije RS account_balance Vrhovni sud Republike Srpske 21. dec 2020 business Auto centar Alfa d.o.o. Osiguranje, registracija i tehnički pregled 2.138 KM
7 receipt Tehnički pregled account_balance Elektroprivreda HZHB 21. dec 2020 business Agram Ljubuški Osiguranje, registracija i tehnički pregled 76 KM
8 receipt Tehnički pregled account_balance Elektroprivreda HZHB 21. dec 2020 business Crotehna Osiguranje, registracija i tehnički pregled 74 KM
9 receipt Tehnički pregled account_balance Elektroprivreda HZHB 21. dec 2020 business CROTEHNA D.O.O. Osiguranje, registracija i tehnički pregled 87 KM
10 receipt Tehnički pregled account_balance Elektroprivreda HZHB 21. dec 2020 business CROTEHNA D.O.O. Osiguranje, registracija i tehnički pregled 78 KM
11 receipt Tehnički pregled account_balance Elektroprivreda HZHB 18. dec 2020 business Agram Ljubuški Osiguranje, registracija i tehnički pregled 76 KM
12 receipt Tehnički pregled account_balance Elektroprivreda HZHB 18. dec 2020 business Agram Ljubuški Osiguranje, registracija i tehnički pregled 76 KM
13 receipt Kasko osiguranje službenog vozila account_balance Vodovod Cazin 14. dec 2020 business Croatia osiguranje Mostar Osiguranje, registracija i tehnički pregled 670 KM
14 receipt Nabavka usluga osiguranja vozila account_balance Dom zdravlja Jajce 14. dec 2020 business Sarajevo Osiguranje dd Osiguranje, registracija i tehnički pregled 3.049 KM
15 receipt Vanredni tehnički pregled vozila - Policija account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 14. dec 2020 business Jahorina auto doo Banja Luka Osiguranje, registracija i tehnički pregled 85 KM
16 receipt Vanredni tehnički pregled vozila - Policija account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 14. dec 2020 business SPRINT d.o.o. Osiguranje, registracija i tehnički pregled 85 KM
17 receipt Vanredni tehnički pregled vozila - Policija account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 14. dec 2020 business TPV d.o.o. Osiguranje, registracija i tehnički pregled 94 KM
18 receipt Nabavka kasko i obaveznog osiguranja za službeno vozilo Agencije account_balance Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH 10. dec 2020 business Sarajevo osiguranje doo Sarajevo podružnica banja Luka Osiguranje, registracija i tehnički pregled 853 KM
19 receipt Osiguranje vozila Zavoda (osiguranje autoodgovornosti-osnovno osiguranje i potpuno kasko osiguranje sa rizikom krađe-bez učešća u šteti) account_balance Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" 10. dec 2020 business Grawe osiguranje ad Banja Luka Osiguranje, registracija i tehnički pregled 29.247 KM
20 receipt Nabavka usluga osiguranja motornih vozila gradskog organa uprave account_balance Gradski organ uprave grada Bihaća 9. dec 2020 business Euroherc osiguranje Sarajevo Osiguranje, registracija i tehnički pregled 8.946 KM