# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum zaključenja ugovora Izabrana kompanija Vrsta usluge Vrijednost
121 receipt Nabavka benzina account_balance Elektrodistribucija Pale 16. jul 2020 business BP Petrić Bijeljina Gorivo 56 KM
122 receipt Nabavka dizel goriva account_balance Elektrodistribucija Pale 16. jul 2020 business BP Petrić Bijeljina Gorivo 27 KM
123 receipt Godišnja nabava goriva za putnička motorna vozila za potrebe Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru account_balance Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar 15. jul 2020 business Energopetrol d.d. Sarajevo Gorivo 0 KM
124 receipt Nabavka dizel goriva account_balance Federalna uprava civilne zaštite 13. jul 2020 business HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo Gorivo 298.010 KM
125 receipt Dosipanje goriva prilikom prevoza pacijenta account_balance Dom zdravlja Banja Luka 8. jul 2020 business Slavuljica Petrol PJ Doboj Gorivo 17 KM
126 receipt Nabavka naftnih derivate za vozila i opremu (uređaje) account_balance Međunarodni aerodrom Tuzla 8. jul 2020 business HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo Gorivo 126.847 KM
127 receipt Nabava goriva account_balance Komunalno poduzeće Žepče 6. jul 2020 business Zovko auto Žepče Gorivo 78.977 KM
128 receipt Motorno gorivo za Šumariju Donji Vakuf account_balance Srednjobosanske šume Donji Vakuf 2. jul 2020 business HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo Gorivo 40.000 KM
129 receipt Bezolovni benzin 95 account_balance Hidroelektrane na Drini Višegrad 30. jun 2020 business Nestro petrol Banja Luka Gorivo 297 KM
130 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 30. jun 2020 business Selak d.o.o. Gorivo 88 KM
131 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 30. jun 2020 business Perišić Grude Gorivo 140 KM
132 receipt Nabavka goriva ( Juni 2020 ) account_balance Agencija za javne nabavke BiH 30. jun 2020 business Petrol BH Oil Company Sarajevo Gorivo 126 KM
133 receipt Nabavka benzina account_balance Elektrodistribucija Pale 26. jun 2020 business BP Petrić Bijeljina Gorivo 53 KM
134 receipt Nabavka benzina account_balance Elektrodistribucija Pale 26. jun 2020 business BP Petrić Bijeljina Gorivo 102 KM
135 receipt Nabavka benzina account_balance Elektrodistribucija Pale 26. jun 2020 business BP Petrić Bijeljina Gorivo 24 KM
136 receipt Nabavka dizel goriva account_balance Elektrodistribucija Pale 26. jun 2020 business BP Petrić Bijeljina Gorivo 50 KM
137 receipt Nabavka dizel goriva account_balance Elektrodistribucija Pale 26. jun 2020 business BP Petrić Bijeljina Gorivo 24 KM
138 receipt Nabavka dizel goriva account_balance Elektrodistribucija Pale 26. jun 2020 business BP Petrić Bijeljina Gorivo 104 KM
139 receipt Dizel gorivo BAS EN 590 u poslovne svrhe (bez uračunatih putarina) account_balance Rudnik mrkog uglja Đurđevik 24. jun 2020 business Junuzović Kopex Gorivo 400.000 KM
140 receipt dizel gorivo account_balance Mostar bus Mostar 22. jun 2020 business Hifa Tešanj Gorivo 472.700 KM