arrow_downward Tražene specifikacije

MOTOR: Vrsta:turbo-dizel, min. Euro 6 ekološka norma
Radna snaga: min: 1450 cm³ max. 1500 cm²
Snaga motora: min.83 kW
Start/Stop sistem za za autonomno paljenje/gašenje motora pri zaustavljanju

POGON: Na sva 4 kotača, sa mogućnošću isključivana stražnjeg pogona i sistemom za pomoć pri kretanju na uzbrdici
KAROSERIJA: Broj vrata: min. 5
Dužina: min: 4,300 mm, max. 4.400 mm
Širina (sa vanjskim retrovizorima): min. 2.000 mm, max. 2.100
Visina (sa krovnim nosačima): 1.650 mm, max. 1.700 mm
Meuosovinski razmak: min.2.600 mm
Zapremina prtljažnika ispod pokrova prtljaga (sa podignutim stražnjim sjedalima i rezervnom gumom normalne veličine u vozilu): min. 410 l
Minimalna udaljenost karoserije od tla (klirens): min.200 mm
Dolazni kut/ugao (sprijeda): min 30°
Odlazni kut/ugao (straga): min. 30°

SIGURNOST: Kočioni sustav/sistem: diskovi sprijeda , bubnjevi straga
Elektronski sustavi/sistemi: ABS ESP (ili ekvivalent), elektronski pojačivač kočione sile)
Sigurnosni zračni jastuci prednji i bočni(za vozača i suvozača)
Bočne zračne zavjese OPREMA MINIMALNO: Klima ureaj sa automatskom regulacijom
Radio mp3 USB i Blouetooth Komande radija i Blouetooth pri upravljaču
Kožom presvučen upravljač s mogućnošću podešavanja po visini i dubini Induktor promjene prijenosa u mjenjaču Induktor tlaka/pritiska u gumama
Električno otvaranje stakala sprijeda i straga Daljinsko centralno zaključavanje

2.2.2 Mjesto isporuke roba
U prostorijama Ugovornog organa – Branislava Đureva 12 u Sarajevu
2.2.3. Rok isporuke
Rok isporuke roba do 45 (četrdesetipet) dana od dana zaključivanja ugovora izmeu ugovornih strana.
2.3 Obrazac za cijenu ponude: Obrazac za cijenu ponude je sastavni dio ove tenderske dokumentacije u obliku Aneks 2.
Ponuači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu.
U slučaju da ponuač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena. Ukoliko Obrazac za cijenu ponude sadrži više stavki, ponuač je dužan dati ponudu za sve stavke, vodeći pri tome računa da ukupan zbir cijena svih stavki u obrascu ne može biti 0.

2.4. Rok plaćanja:
Do 30. (slovima:trideset) dana od prijema računa/fakture na protokolu ugovornog organa po isporuci vozila.
2.5 U slučaju da je predvieno zaključivanje okvirnog sporazuma, obavezno naznačiti trajanje okvirnog sporazuma, kao i da li će se okvirni sporazum zaključiti sa jednim ili više ponuača: Nije predvieno zaključivanje okvirnog sporazuma.
3. USLOVI ZA UČEŠĆE I POTREBNI DOKAZI
3.1 Da bi učestvovao u konkretnom postupku javne nabavke, ponuač/grupa ponuača mora zadovoljavati minimalne kvalifikacione uslove, utvrene srazmjerno predmetu ove nabavke i to:
3.1.1 Lična sposobnost – član 45. stav (1) tač. a) do d) Zakona
Da ponuač nema smetnji za učešće u postupku u smislu člana 45. stav (1) tač. a) do d) Zakona.

Stražnja klupa preklopiva1/3 – 2/3 Uzdužni krovni nosač Rezervni kotač/točak Aluminijski naplaci/felge min 16“ Prednja i zadnja svijetla za maglu Vozačevo sjedište podesivo po visini Električno podesivi retrovizori Tvornički navigacijski ureaj Parking senzori sprijeda i straga + kamera za parkiranje straga Tempomati ograničivač brzine Sistem za upozoravanje za vozila u mrtvom uglu

library_books Detalji tendera

access_time Rok za prijem ponuda
20. jan 2020
chevron_right Šifra tendera
865-7-1-6/20
chevron_right Broj vozila
1
chevron_right Vrsta Postupka
Konkurentski zahtjev
chevron_right Faza Postupka
Završen
chevron_right Naziv ugovornog organa
Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
business Izabrani ponuđač
Guma M Mostar
directions_car Vrsta vozila
Putničko
directions_car Vrsta motora
Dizel
directions_car Stanje vozila
Nije navedeno
chevron_right Tenderska dokumentacija objavljena na portalu JN
Da
chevron_right E-aukcija
Da

attachment Tenderska dokumentacija

TD_865-7-1-6_20.zip