arrow_downward Tražene specifikacije

Godina proizvodnje Novo vozilo minimalno 2020. god.
Pick-up sa tovarnim prostorom
Terensko motorno vozilo
Emisija CO2 (g/km) Max. 185
Broj sjedećih mjesta 5
Vrata 4
Ukupna dozvoljena masa, kg Max. 3.200
Duţina vozila, mm Max. 5.500 mm
Širina vozila, mm Max. 1.900 mm
Visina vozila, mm Max. 1.850
Udaljenost od tla Min.275 mm
Prostor za teret-duţina,
mm
Min. 1.450
Prostor za teret- širina,
mm
Max. 1.650
Prostor za teret-visina,
mm
Max. 511
Nosivost, kg Min 1000 kg
Ulazni ugao Min 31
Izlazni ugao Min 26
Kut pregiba Min. 16
Kut bočnog nagiba Min. 35
Dubina vode kroz koju
se moţe proći, mm
Min. 450
Motor ugraĎen
Uzduţno ispred
prednje osovine
Zapremina motora, cm³ Max. 2400
Broj cilindara 4
Nazivna snaga, KS Max.155 KS
31
Vrsta goriva Dizel
Prosječna potrošnja
goriva na 100 km
Maksimalno 8 l/100km
Norma ispušnih plinova EURO 6
Pogon na sva četiri
točka, ručno
uključivanje, s
reduktorom
4x4
Kočnice
Sprijeda -
diskovi/straga-bubanj
Sigurnost i zaštita ABS i ESP
Mjenjač
6 stepeni ručni
mjenjač + R
Upravljač
Hidraulično
servoupravljanje
Kapacitet rezervoara za
gorivo, litara
Min. 70
MeĎuosovinski razmak Min. 3.085 mm
Tempomat Da
Manuelni klima-ureĎaj Da
Radio sa navigacijom
touch screen
Da
Snorkel izvod usisa
zraka za motor izveden
prema krovu vozila
( smjesten na desnoj
strani)
Da
Kuka za vuču sa
električnom instalacijom
u euro izvedbi, odvojiva
Da
Svjetla za maglu,
prednje maglenke
Da
Čelični naplatci 17‖ —
Gume dimenzija 265/65
R17
Da
Bočne stepenice Da
Upravljač, ručica
mjenjača presvučeni
koţom
Da
Baterijska lampa
Led lampa sa
integrisanim punjačem
u kabini vozila 2
komada
Radio stanica
Priprema za radio
stanicu 12 V (mjesto
postavljanja stanice i
antene sa postavljenom
instalacijom)
Centralno zaključavanje
sa daljinskim
upravljanjem
Da
Električno podesivi i
grijani vanjski
retrovizori
Da
Boja vozila Crvena
Servis, ovlašteni u Bosni
i Hercegovini
Min. 3
Garancija na vozilo Min 5 godina
Rezervni točak
Čelični naplatci 17‖ —
Gume dimenzija
265/65 R17
Rok isporuke
90 dana od dana
potpisivanja ugovora
Nadogradnja na opisanom vozilu:
- Okvir nadogradnje za roletne mora biti izgraĎen od alminijskih profila
- Pod i blatobrani moraju biti obloţeni rebrastim limom
- Rubovi na bočnim stranicama moraju biti fino izraĎeni bez oštrih ivica
- Oblaganje nadogradnje za rolete mora se vršiti aluminijskim limom
- Otvori boksova moraju biti zatvoreni roletama sa šipkom i bravicama za zaključavanje,
nepropusnim za vodu i prašinu
- Rolete, alminijska prirodna boja
- Tovarni prostor za opremu mora biti pregraĎen policama i pregradama; stabilna
konstrukcija; otporne na savijanje
- Postaviti zaštite na straţnjim svjetlima od mehaničkog oštećenja
- Na krovu kabine treba biti ugraĎen most (svjetlosni blok aerodinamične linije-LED
svijetla) sa dvije integrirane bljeskalice plave boje sa trotonskom govornom sirenom, a
upravljački set sirene u kabini vozila sa mikrofonom
- Sprijeda i otraga trebaju biti ugraĎene LED bljeskalice plave boje; sa prednje strane ispod
maske vozila, a sa straţnje moraju biti zatvorene plavom transparentnom plastikom
unutar gabarita vozila
- U kabini treba biti optički signal da je roleta otvorena
- Spojler aerodinamične linije za prelaz sa kabine na nadograĎeni dio vozila; crvene boja;
- Natpis vatrogasci na prednjem dijelu (na haubi pravilno ispisan) i straţnjem dijelu vozila s
reflektirajućom folijom, bijele boje
- Nadogradnja vozila u tovarnom prostoru nesmije prelaziti tvorničku duţinu i širinu vozila
- Svi nosači za opremu i dijelovi koji u radu izlaze iz kontura vozila označiti reflekirajućom
folijom crno-ţute boje
Visina nadogradnje max. 170 mm od visine gornje ivice kabine krova vozila
- Nadogradnja izvana mora biti crvene boje, sjajni lak
- Nadogradnja mora imati osvjetljenje iznad roleta s automatskim paljenjem i gašenjem pri
podizanju ili spuštanju roleta
- Na prednjoj strani vozila montirati električno vitlo/vinč za vuču (prikriveni sustav ispod
maske), snage od 3.000 kg do 3.856 kg; snaga motora od 3,3 do 4,5 KS, radnog reţima 12
V; sajla duţine od 21 do 31m (galvanizirani čelik) promjera Φ 8mm; teţine do 25 kg;
kočenje automatsko za preopterećenje; prenosnik snage 3 stepena, on i off gumb
- Kolotura za sajlu (elektro vitlo)
- U nadogradnji se ugraĎuje (rasvjetni stup) teleskopski nosač max. visine od 2,5 do 3m sa
zglobom za okretanje reflektora lijevo/desno i gore/dolje; reflektor pravougaonog oblika
12 V; 2x150 w
- Osvjetljenje prostora za opremu treba da ima LED osvjetljenje koje se pali automatski
prilikom otvaranja roletne
- Spremnik za vodu mora biti u nivou visine bočnih stranica vozila, sa otvorom pristupačnim
za tankanje vode i fleksibilnim crijevom za ispuštanje preliva vode van nadogradnje vozila.
- Pogonski motor, pumpa, vitlo sa visokotlačnom cijevi i pripadajući elementi da čine jednu
cijelinu, a otvor izduvnih gasova od motora pumpe mora biti izveden tako da ne šteti
opremi i nadogradnji vozila prilikom rada.Montiran na polici koja se izvlači van gabarita
vozila.
- Straţnji dio nadogradnje treba biti uraĎen od profiliranog poliestera
Visokotlačna benzinska pumpa
– bezolovno gorivo -
 Motor:
- 2 cilindrični, 4-taktni , snage min. 13,2 kw/18 ks
- pogonsko gorivo bezolovni benzin 95 oktana
- uljna i termička zaštita; zračno hlaĎenje
- paljenje motora preko elektro startera, a spajanje na
elektro instalaciju vozila preko posebne sklopke,
- po potrebi paljenje i na potezno uţe
 Visokotlaĉna profesionalna pumpa
- radnog pritiska od 150 do 250 bar,
- protok pumpe od 20 do 40 l/min,
- integriran mješač pjene,
- keramički klipovi
- presostat
- regulator tlaka
- recirkulacija pumpe automatska,
 kontrolna ploĉa kod pumpe mora sadrţavati:
- Analogni ureĎaj za mjerenje tlakova,
- Analogni/digitalni ureĎaj za mjrenje radnih sati
pumpe
- Spojnica sa brzim priključkom na pumpi i na
završetku crijeva
1.kom
2. Vitlo sa visokotlačnom cijevi
- jedan bubanj
- duţina cijevi min. 60 m, promjera Φ min. 13 mm,
- duţina dodatnog crijeva min. 30 m, promjera Φ min.
13 mm
cijev visoke mehaničke otpornosti i temperature
postojanosti do 150 C, za primjenu do 600 bara
tlaka
- namotavanje električno i mogučnošću ručnog
namotavanja u nuţdi
3. Pištolj mlaznica - Triplex
- da ima tri funkcije: dvije za vodeni mlaz (puni i
raspršeni) i treća za rad s pjenom
- mlaznica mora imati sistem umanjenja povratnih
udara, konstruirana tako da sprječava povratne
udare.
- protok 22 - 40 l/min;
- tlak od 80-300 bar;
- domet min.17m puni mlaz;
- Spojnica sa brzim priključkom na mlaznici
1.kom
4. Spremnik vode
- zapremine min. 200 litara,
- izraĎen od polietilena ili Inox-a
- opremljen valobranima koji sprečavaju „pljuskanje
vode― u spremniku
- spremnik mora imati revizioni otvor i otvor za
recirkulaciju;
- punjenje da se vrši se preko ručnog ventila, a
praţnjenje preko posebnog ventila,
- da je opremljen mehaničkim nivokazom vode
1. kom
5 Motorna pila - 2 kW; mač 350 mm; masa maksimalno 4,6 kg, alat
za motornu pilu i rezervni lanac
1kom
6 Kanister za gorivo Plastični max. 5 l. 1.kom
7. Probijač stakla/šoferšajbe sa dijelom za probijanje i pilom rezanja šoferšajbe
Hidranski nastavak B/2C 1.kom
9. Reducir spojnica B/C 1.kom
10. Reducir spojnica C/D 1.kom
11. Ključ univerzalni za spojnicu A/B/C 1.kom
12. Ključ za nadzemni hidrant 1.kom
13. Ključ za podzemni hidrant 1.kom
14. Tlačno crijevo „C― profesional Φ 52/15m sa spojkom 2.kom
15. Spremnik za pjenilo 20 l Spremnik dolazi zajedno sa priključnom cijevi za
dovod pjene
1.kom
16. Teleskopska metlanica 2.kom
17. Naprtnjača za vodu/pjenu sa
retardantom
- kapaciteta do 25 l;
- treba biti izolirana od tijela vatrogasca spuţvom
integriranom u tijelo vreće;
- osim spremnika za vodu treba imati i spremnik za
pjenu, mješač vode i pjene, te nastavak na difozoru
radi mješanja sa zrakom te plastičnu cijev povezanu
sa ručnom dvoradnom pumpom,
- domet mlaza min. 15m ,
- raspršeni mlaz min. 6m,
- teţina prazne max 2,5 kg
4.kom
18 Ručna akumulatorska „S― izvedbi
svijetiljka
BOJENJE I NATPISI
Naprijed na maski vozila natpis VATROGASCI,a na kvalitetnoj fluoroscentnoj foliji, kao i
natpis nazad VATROGASCI 123.
Na vratima kabine treba da je grb Kantonalne uprave CZ, prema datom nacrtu, a na takoĎe
kvalitetnoj samoljepljivoj foliji.
Zbog bolje vidljivosti nalijepiti kvalitetne fluoroscentne trake bočno i nazad na vozilu
(prijedlog koji prihvati naručilac). Naručilac moţe izmjeniti i dopuniti natpise.
OSTALI ZAHTJEVI
a) Elektrooprema i signalizacija vozila:
Svjetlosno zvučna signalizacije treba biti prema Evropskoj homologaciji i prema
Evropskim standardima. Elektronsko pojačalo je visokog kvaliteta, sa zvučnikom
postavljenim tako da obezbjeĎuje izvrsnu čujnost, a zaštićen je od mehaničkih oštećenja.
Ugraditi prekidače koji će odvajati ureĎaje ( baterijske lampe i sl.).
b)Tehnički nacrti i proračuni
Tehnička specifikacija, nacrti i proračuni treba da su sastavni dio ponude (tehnička
specifikacija vozila s osnovnim dimenzijama (duţina, širina, visina, meĎuosovinsko
rastojanje) te osnovnim podacima o vozilu; fotografije ugraĎene opreme sa kratkim opisom;
nacrt rasporeda opreme i ugraĎenih ureĎaja u nadogradnji sa tri strane: lijeve, desne i zadnje
strane vozila i proračun teţine vozila.
Kod ukupne teţine vozila se podrazumijevaju sva sredstva, ureĎaji oprema kao i posada
vozila.
c) Prevoz i testiranje vozila
PonuĎač se obavezuje da će izvršiti prevoz vozila i školovanje u trajanju od najmanje
jednog radnog dana.
Nakon isporuke vozila obezbjediti obuku za korištenje, upotrebu i odrţavanje kompletnog
vozila u trajanju od 1 radnog dana. Dostaviti i upustva za upotrebu na bosanskom jeziku .

library_books Detalji tendera

access_time Rok za prijem ponuda
9. nov 2020
chevron_right Šifra tendera
282-1-1-74/20
chevron_right Broj vozila
1
chevron_right Vrsta Postupka
Otvoreni postupak
chevron_right Faza Postupka
Poništen
chevron_right Naziv ugovornog organa
Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo
directions_car Vrsta vozila
Vatrogasno
directions_car Vrsta motora
Dizel
directions_car Stanje vozila
Novo
chevron_right Tenderska dokumentacija objavljena na portalu JN
Da
chevron_right E-aukcija
Da

attachment Tenderska dokumentacija

TD_282-1-1-74_20.zip