# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
1 directions_car UNIMOG - 405/40 "Komunalac" Tuzla Kamion Nije navedeno 170 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
2 directions_car UNIMOG Ceste Mostar Ostalo Nije navedeno 114 kW 1993 0 KM Preuzmi dokument
3 directions_car UNIMOG Ceste Mostar Ostalo Nije navedeno 114 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
4 directions_car UNIMOG Ceste Mostar Ostalo Nije navedeno 82 kW 1982 0 KM Preuzmi dokument
5 directions_car UNIMOG - U900 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 61 kW 1983 0 KM Preuzmi dokument
6 directions_car UNIMOG - U900 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 61 kW 1983 0 KM Preuzmi dokument
7 directions_car UNIMOG - U900 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 61 kW 1983 0 KM Preuzmi dokument
8 directions_car UNIMOG - U900 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 61 kW 1983 0 KM Preuzmi dokument
9 directions_car UNIMOG Rad Sarajevo Ostalo Benzin 61 kW 1984 0 KM Preuzmi dokument
10 directions_car UNIMOG - U900 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 61 kW 1988 0 KM Preuzmi dokument
11 directions_car UNIMOG - U1400 Rad Sarajevo Kamion Nije navedeno 100 kW 1997 0 KM Preuzmi dokument
12 directions_car UNIMOG - U1400 Rad Sarajevo Kamion Nije navedeno 100 kW 1997 0 KM Preuzmi dokument
13 directions_car UNIMOG - Turbo Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 90 kW 1998 0 KM Preuzmi dokument
14 directions_car UNIMOG - Turbo Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 85 kW 1998 0 KM Preuzmi dokument
15 directions_car UNIMOG - Turbo Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 85 kW 1999 0 KM Preuzmi dokument
16 directions_car UNIMOG - Turbo Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 90 kW 1999 0 KM Preuzmi dokument
17 directions_car UNIMOG - Turbo Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 90 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
18 directions_car UNIMOG Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 65 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
19 directions_car UNIMOG - U300 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 130 kW 2003 0 KM Preuzmi dokument
20 directions_car UNIMOG - U300 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 130 kW 2003 0 KM Preuzmi dokument