# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
1 directions_car Terex - RH30E Rudnik uglja Gračanica Kamion Nije navedeno 250 kW 2006 2.145.730 KM Preuzmi dokument
2 directions_car Terex - TA-300 Rudnik uglja Gračanica Kamion Nije navedeno 276 kW 2015 610.000 KM Preuzmi dokument
3 directions_car Terex - TA-300 Rudnik uglja Gračanica Kamion Nije navedeno 276 kW 2015 610.000 KM Preuzmi dokument
4 directions_car Terex - TA-30 Rudnik uglja Gračanica Kamion Nije navedeno 287 kW 2008 528.201 KM Preuzmi dokument
5 directions_car Terex - TA-30 Rudnik uglja Gračanica Kamion Nije navedeno 287 kW 2008 528.201 KM Preuzmi dokument
6 directions_car Terex - TA-30 Rudnik uglja Gračanica Kamion Nije navedeno 287 kW 2008 528.201 KM Preuzmi dokument
7 directions_car Terex - TA-30 Rudnik uglja Gračanica Kamion Nije navedeno 287 kW 2005 440.000 KM Preuzmi dokument
8 directions_car Terex - TA-30 Rudnik uglja Gračanica Kamion Nije navedeno 287 kW 2005 440.000 KM Preuzmi dokument
9 directions_car Terex - TA-30 Rudnik uglja Gračanica Kamion Nije navedeno 287 kW 2005 440.000 KM Preuzmi dokument
10 directions_car Terex - TA-30 Rudnik uglja Gračanica Kamion Nije navedeno 287 kW 2005 440.000 KM Preuzmi dokument
11 directions_car Terex Rudnici mrkog uglja Banovići Ostalo Nije navedeno 107 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
12 directions_car Terex Rudnici mrkog uglja Banovići Ostalo Nije navedeno 107 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
13 directions_car Terex Elektrokrajina Banja Luka Traktor Dizel 75 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
14 directions_car Terex Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Ostalo Nije navedeno 107 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
15 directions_car Terex - A 350 Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Ostalo Nije navedeno 2009 0 KM Preuzmi dokument
16 directions_car Terex - HR20 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 38 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
17 directions_car Terex Vodovod Prijedor Ostalo Nije navedeno 68 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument