# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
1 directions_car STEYR - STEYR 592.132 Grad Tuzla Nije navedeno 1978 0 KM Preuzmi dokument
2 directions_car STEYR - STEYR 590132 Grad Tuzla Vatrogasno Nije navedeno 1987 0 KM Preuzmi dokument
3 directions_car STEYR - SML 14H256 Ministarstvo odbrane BiH Autobus Nije navedeno 1984 0 KM Preuzmi dokument
4 directions_car STEYR - A680 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1972 0 KM Preuzmi dokument
5 directions_car STEYR "Komunalac" Tuzla Kamion Nije navedeno 130 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
6 directions_car STEYR - SML 14H256 Ministarstvo odbrane BiH Autobus Nije navedeno 1984 0 KM Preuzmi dokument
7 directions_car STEYR - A680 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1972 0 KM Preuzmi dokument
8 directions_car STEYR Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1998 0 KM Preuzmi dokument
9 directions_car STEYR - 16S26 Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo Vatrogasno Nije navedeno 192 kW 1997 0 KM Preuzmi dokument
10 directions_car STEYR - 791 L35 Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo Nije navedeno 143 kW 1981 0 KM Preuzmi dokument
11 directions_car STEYR - 791 4*4 Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo Vatrogasno Nije navedeno 143 kW 1982 0 KM Preuzmi dokument
12 directions_car STEYR - 791 4*4 SEGMENT Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo Vatrogasno Nije navedeno 143 kW 1981 0 KM Preuzmi dokument
13 directions_car STEYR - 1490 320 038 6*6 Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo Vatrogasno Nije navedeno 233 kW 1977 0 KM Preuzmi dokument
14 directions_car STEYR - 1490 320 038 6*6 Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo Vatrogasno 233 kW 1977 0 KM Preuzmi dokument
15 directions_car STEYR - 1490 320 038 6*6 Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo Vatrogasno 233 kW 1977 0 KM Preuzmi dokument
16 directions_car STEYR Općina Derventa Putničko Nije navedeno 154 kW 1987 0 KM Preuzmi dokument
17 directions_car STEYR Komunalne usluge A.D. Prijedor Kamion Nije navedeno 170 kW 1999 0 KM Preuzmi dokument
18 directions_car STEYR Rad Sarajevo Traktor Nije navedeno 88 kW 1983 0 KM Preuzmi dokument
19 directions_car STEYR Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 100 kW 1984 0 KM Preuzmi dokument
20 directions_car STEYR Grad Zenica Ostalo Nije navedeno 125 kW 1985 0 KM Preuzmi dokument