# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
1 directions_car Schwarzmueller Rudnik mrkog uglja Zenica Nije navedeno 0 KM Preuzmi dokument
2 directions_car Schwarzmueller - pp Rudnici "Kreka" Tuzla Kamion 2005 0 KM Preuzmi dokument
3 directions_car Schwarzmueller - pp Rudnici "Kreka" Tuzla Kamion 2005 0 KM Preuzmi dokument
4 directions_car Schwarzmueller - tp Rudnici "Kreka" Tuzla Kamion 2005 0 KM Preuzmi dokument
5 directions_car Schwarzmueller - tp Rudnici "Kreka" Tuzla Kamion 2005 0 KM Preuzmi dokument
6 directions_car Schwarzmueller - pp Rudnici "Kreka" Tuzla Kamion 2010 0 KM Preuzmi dokument
7 directions_car Schwarzmueller - pp Rudnici "Kreka" Tuzla Kamion 2010 0 KM Preuzmi dokument
8 directions_car Schwarzmueller - pp Rudnici "Kreka" Tuzla Kamion 2010 0 KM Preuzmi dokument
9 directions_car Schwarzmueller - pp Rudnici "Kreka" Tuzla Kamion 2010 0 KM Preuzmi dokument