# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
1 directions_car Land Rover - Defender Općina Ilidža SUV Nije navedeno 90 kW 2014 76.707 KM Preuzmi dokument
2 directions_car Land Rover - Freelander Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH SUV Dizel 118 kW 2010 20.419 KM Preuzmi dokument
3 directions_car Land Rover Federalna uprava policije Putničko Benzin 85 kW 1997 0 KM Preuzmi dokument
4 directions_car Land Rover Federalna uprava policije Putničko Benzin 85 kW 1997 0 KM Preuzmi dokument
5 directions_car Land Rover - Station vagon diesel Elektroprenos BiH Dizel 83 kW 1995 0 KM Preuzmi dokument
6 directions_car Land Rover - Defender Elektroprenos BiH Putničko 83 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
7 directions_car Land Rover - Defender Federalna uprava civilne zaštite Kombi Nije navedeno 82 kW 1997 0 KM Preuzmi dokument
8 directions_car Land Rover - Defender 110 Federalna uprava civilne zaštite SUV Dizel 83 kW 1997 0 KM Preuzmi dokument
9 directions_car Land Rover - Defender 110 Base Federalna uprava civilne zaštite Kombi Dizel 90 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
10 directions_car Land Rover - Defender 110 Federalna uprava civilne zaštite SUV Dizel 90 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
11 directions_car Land Rover Dom zdravlja Zavidovići Putničko Dizel 50 kW 1993 0 KM Preuzmi dokument
12 directions_car Land Rover Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 SUV Nije navedeno 61 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
13 directions_car Land Rover - Defender Željeznice Federacije BiH SUV Dizel 88 kW 1996 0 KM Preuzmi dokument
14 directions_car Land Rover Rudnici mrkog uglja Banovići Putničko Nije navedeno 225 kW 2015 0 KM Preuzmi dokument
15 directions_car Land Rover - Defender Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske SUV Dizel 82 kW 1997 0 KM Preuzmi dokument
16 directions_car Land Rover - Defender Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske SUV Dizel 82 kW 1997 0 KM Preuzmi dokument
17 directions_car Land Rover - Defender Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske SUV Dizel 82 kW 1997 0 KM Preuzmi dokument
18 directions_car Land Rover - Defender Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske SUV Dizel 82 kW 1997 0 KM Preuzmi dokument
19 directions_car Land Rover - Defender Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske SUV Dizel 82 kW 1997 0 KM Preuzmi dokument
20 directions_car Land Rover - Defender Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske SUV Dizel 82 kW 1997 0 KM Preuzmi dokument