# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
61 directions_car Volkswagen - CADDY Ministarstvo pravde BiH Kombi Nije navedeno 75 kW 2012 52.079 KM Preuzmi dokument
62 directions_car Volkswagen - CADDY Ministarstvo pravde BiH Kombi Nije navedeno 75 kW 2012 52.079 KM Preuzmi dokument
63 directions_car Volkswagen Termoelektrana Tuzla Kombi Dizel 55 kW 1998 51.840 KM Preuzmi dokument
64 directions_car Volkswagen - CADDY MAXI Ministarstvo pravde BiH Kombi Dizel 75 kW 2017 49.990 KM Preuzmi dokument
65 directions_car Volkswagen - Caddy Radio televizija Republike Srpske - RTRS Kombi Dizel 110 kW 2019 47.067 KM Preuzmi dokument
66 directions_car Volkswagen - Caddy Radio televizija Republike Srpske - RTRS Kombi Dizel 110 kW 2019 47.067 KM Preuzmi dokument
67 directions_car Volkswagen - Caddy Radio televizija Republike Srpske - RTRS Kombi Dizel 110 kW 2019 46.930 KM Preuzmi dokument
68 directions_car Volkswagen - Caddy Maxi Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" Kombi Nije navedeno 75 kW 2019 46.644 KM Preuzmi dokument
69 directions_car Hyundai - TRAJET GLS Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Kombi Dizel 84 kW 45.594 KM Preuzmi dokument
70 directions_car Renault Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Kombi Nije navedeno 92 kW 2016 44.551 KM Preuzmi dokument
71 directions_car Volkswagen - Crafter 35 Furgon Rudnik uglja Gračanica Kombi 80 kW 2014 44.039 KM Preuzmi dokument
72 directions_car Volkswagen - Caddy Radio televizija Republike Srpske - RTRS Kombi Dizel 110 kW 2019 43.729 KM Preuzmi dokument
73 directions_car Volkswagen - Caddy Radio televizija Republike Srpske - RTRS Kombi Dizel 110 kW 2019 43.729 KM Preuzmi dokument
74 directions_car Volkswagen - Caddy Radio televizija Republike Srpske - RTRS Kombi Dizel 110 kW 2019 43.729 KM Preuzmi dokument
75 directions_car Volkswagen - Caddy Radio televizija Republike Srpske - RTRS Kombi Dizel 110 kW 2019 43.729 KM Preuzmi dokument
76 directions_car Volkswagen - Caddy Radio televizija Republike Srpske - RTRS Kombi Dizel 110 kW 2019 43.729 KM Preuzmi dokument
77 directions_car Volkswagen - Caddy Radio televizija Republike Srpske - RTRS Kombi Dizel 110 kW 2019 43.729 KM Preuzmi dokument
78 directions_car Volkswagen - Caddy Radio televizija Republike Srpske - RTRS Kombi Dizel 110 kW 2019 43.729 KM Preuzmi dokument
79 directions_car Volkswagen - Caddy Radio televizija Republike Srpske - RTRS Kombi Dizel 110 kW 2019 43.729 KM Preuzmi dokument
80 directions_car Volkswagen - Caddy Radio televizija Republike Srpske - RTRS Kombi Dizel 110 kW 2019 43.729 KM Preuzmi dokument