# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
1 directions_car JCB - 4CX Vodovod Banja Luka Ostalo Nije navedeno 81 kW 2017 149.499 KM Preuzmi dokument
2 directions_car JCB - 3CX Elektrodistribucija Sarajevo Ostalo Dizel 184 kW 1998 0 KM Preuzmi dokument
3 directions_car JCB - 3CX Elektrodistribucija Sarajevo Ostalo Električni 184 kW 1998 0 KM Preuzmi dokument
4 directions_car JCB - 2CX Park Sarajevo Kamion Nije navedeno 68 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
5 directions_car JCB - 3CX Park Sarajevo Kamion Nije navedeno 52 kW 2003 0 KM Preuzmi dokument
6 directions_car JCB - 4 Sarajevo-šume Sarajevo Ostalo Nije navedeno 74 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument
7 directions_car JCB Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo Ostalo Nije navedeno 68 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
8 directions_car JCB - 3CX Vodovod Bihać Ostalo Nije navedeno 52 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
9 directions_car JCB - 4CX Saobraćaj i komunikacije Tuzla Ostalo Nije navedeno 75 kW 2004 0 KM Preuzmi dokument
10 directions_car JCB Vodovod i kanalizacija Sarajevo Ostalo Dizel 74 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
11 directions_car JCB Vodovod i kanalizacija Sarajevo Ostalo Dizel 67 kW 1998 0 KM Preuzmi dokument
12 directions_car JCB Vodovod i kanalizacija Sarajevo Ostalo Dizel 67 kW 1998 0 KM Preuzmi dokument
13 directions_car JCB Vodovod i kanalizacija Sarajevo Ostalo Dizel 67 kW 1998 0 KM Preuzmi dokument
14 directions_car JCB Vodovod i kanalizacija Sarajevo Ostalo Dizel 64 kW 1997 0 KM Preuzmi dokument
15 directions_car JCB Vodovod i kanalizacija Sarajevo Ostalo Dizel 68 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
16 directions_car JCB Vodovod i kanalizacija Sarajevo Ostalo Dizel 68 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
17 directions_car JCB Vodovod i kanalizacija Sarajevo Ostalo Dizel 64 kW 1995 0 KM Preuzmi dokument
18 directions_car JCB Vodovod i kanalizacija Sarajevo Ostalo Dizel 68 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
19 directions_car JCB Vodovod i kanalizacija Sarajevo Ostalo Dizel 68 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
20 directions_car JCB Vodovod i kanalizacija Sarajevo Ostalo Dizel 88 kW 1997 0 KM Preuzmi dokument