# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
1 directions_car Isuzu - ROYAL BUS Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije Autobus Nije navedeno 120 kW 2005 97.747 KM Preuzmi dokument
2 directions_car Isuzu - Turquoise Općina Brod Autobus 129 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
3 directions_car Isuzu ZOI '84 Sarajevo Autobus Dizel 88 kW 2004 0 KM Preuzmi dokument
4 directions_car Isuzu - D-Max Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske Kombi Dizel 120 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
5 directions_car Isuzu - D-Max Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske Kombi Dizel 120 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
6 directions_car Isuzu - D-Max Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske Kombi Dizel 120 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
7 directions_car Isuzu - D-Max Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske Kombi Dizel 120 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
8 directions_car Isuzu - Royal Vlada Hercegovačko-neretvanske županije Ostalo Nije navedeno 88 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
9 directions_car Isuzu Pošte Srpske Kombi Nije navedeno 2018 0 KM Preuzmi dokument
10 directions_car Isuzu - 7 Pošte Srpske Kamion Nije navedeno 2019 0 KM Preuzmi dokument
11 directions_car Isuzu Pošte Srpske Kamion Nije navedeno 2018 0 KM Preuzmi dokument
12 directions_car Isuzu Pošte Srpske Kombi Nije navedeno 110 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
13 directions_car Isuzu - Roybus Hidroelektrana na Trebišnjici Autobus Nije navedeno 89 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
14 directions_car Isuzu - Turquoise Hidroelektrane na Drini Višegrad Autobus Nije navedeno 129 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument
15 directions_car Isuzu - Novo Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH Putničko Nije navedeno 114 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
16 directions_car Isuzu Termoelektrana Kakanj Autobus 150 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
17 directions_car Isuzu Termoelektrana Kakanj Autobus 140 kW 2015 0 KM Preuzmi dokument
18 directions_car Isuzu Termoelektrana Kakanj Autobus 129 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
19 directions_car Isuzu Termoelektrana Kakanj Autobus 129 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument
20 directions_car Isuzu - Royal Vlada Brčko distrikta BiH Kombi Nije navedeno 88 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument