# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
1 directions_car Dressta - TD 20M Elektroprivreda BiH Ostalo Nije navedeno 179 kW 2008 541.914 KM Preuzmi dokument
2 directions_car Dressta - RD165C Elektroprivreda BiH Ostalo Nije navedeno 129 kW 2008 368.534 KM Preuzmi dokument