# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
1 directions_car BOV Federalna uprava policije Putničko Dizel 110 kW 1986 0 KM Preuzmi dokument
2 directions_car BOV Federalna uprava policije Putničko Dizel 110 kW 1986 0 KM Preuzmi dokument
3 directions_car BOV Federalna uprava policije Dizel 110 kW 1986 0 KM Preuzmi dokument
4 directions_car BOV Federalna uprava policije Putničko Dizel 110 kW 1986 0 KM Preuzmi dokument