# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
101 directions_car Audi - A5 Šume Republike Srpske Sokolac Putničko 0 KM Preuzmi dokument
102 directions_car Audi Republička uprava za inspekcijske poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 66 kW 1992 0 KM Preuzmi dokument
103 directions_car Audi Šume Republike Srpske Sokolac Putničko 0 KM Preuzmi dokument
104 directions_car Audi - A4 Vlada Brčko distrikta BiH Putničko Dizel 195 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
105 directions_car Audi - A4 Vlada Brčko distrikta BiH Putničko Dizel 105 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
106 directions_car Audi - A6 Vlada Brčko distrikta BiH Putničko Dizel 180 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
107 directions_car Audi - Q5 Vlada Brčko distrikta BiH Putničko Dizel 110 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
108 directions_car Audi - A3 Vlada Brčko distrikta BiH Putničko Dizel 85 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
109 directions_car Audi - A6 Vlada Brčko distrikta BiH Putničko Dizel 210 kW 0 KM Preuzmi dokument
110 directions_car Audi - A6 Vlada Hercegovačko-neretvanske županije Putničko Nije navedeno 171 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
111 directions_car Audi - A6 Hidroelektrana na Trebišnjici Putničko Nije navedeno 165 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
112 directions_car Audi - A6 Hidroelektrana na Trebišnjici Putničko Nije navedeno 176 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
113 directions_car Audi - A6 Elektrokrajina Banja Luka Putničko Dizel 180 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
114 directions_car Audi - A4 Vlada Brčko distrikta BiH Putničko Dizel 105 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
115 directions_car Audi - A4 Vlada Brčko distrikta BiH Putničko Benzin 140 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
116 directions_car Audi - A6 Vlada Brčko distrikta BiH Putničko Nije navedeno 180 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
117 directions_car Audi - Q5 Vlada Brčko distrikta BiH Putničko Nije navedeno 110 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
118 directions_car Audi - A3 Vlada Brčko distrikta BiH Putničko Nije navedeno 85 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
119 directions_car Audi - A6 Vlada Brčko distrikta BiH Putničko Nije navedeno 210 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
120 directions_car Audi - A6 Hidroelektrane na Drini Višegrad Putničko Dizel 176 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument