# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum zaključenja ugovora Izabrana kompanija Vrsta usluge Vrijednost
1 receipt Dopuna ACC TAG-a account_balance Tržnice pijace Sarajevo 20. nov 2019 business Autoceste Federacije Putarina 85 KM
2 receipt Nabavka ACC TAG uređaja sa dopunom account_balance Radiotelevizija BiH 24. okt 2019 business Autoceste Federacije Putarina 1.758 KM
3 receipt Usluge pranja auta account_balance Veterinarski fakultet Sarajevo 30. sep 2019 business "BOSNASPORT" d.o.o. Putarina 104 KM
4 receipt Nabavka usluge (Troškovi autoputa-dopuna TAG-ova) za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica account_balance Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica 26. sep 2019 business Javno preduzeće autoceste d.o.o. Mostar Putarina 427 KM
5 receipt Ugovor o nabavci dopune putarine za putničko motorno vozilo Audi A6 (D-66/19 account_balance Željeznice Republike Srpske 4. sep 2019 business Autoputevi Republike Srpske Banja Luka Putarina 599 KM
6 receipt Nabavka dopune za ACC TAG uređaje account_balance Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo 28. jul 2019 business Autoceste Federacije Putarina 2.820 KM
7 receipt Račun za korištenje autoceste ulaz i izlaz account_balance Rudnik mrkog uglja Đurđevik 8. jul 2019 business Javno preduzeće autoceste d.o.o. Mostar Putarina 7 KM
8 receipt Usluge autoputa - dopuna TAG-ova za vozila za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj account_balance Termoelektrana Kakanj 28. mar 2019 business Javno preduzeće autoceste d.o.o. Mostar Putarina 3.000 KM
9 receipt Nabava ACC uređaja za službeno vozilo account_balance Općina Odžak 20. mar 2019 business Autoceste Federacije Putarina 33 KM
10 receipt Nabava dopune za ACC uređaj za službeno vozilo account_balance Općina Odžak 20. mar 2019 business Autoceste Federacije Putarina 256 KM
11 receipt Usluge autoputa- dopuna TAG-ova za potrebe Podružnice Teromelektrana "Kakanj" Kakanj account_balance Termoelektrana Kakanj 6. mar 2019 business Javno preduzeće autoceste d.o.o. Mostar Putarina 3.418 KM
12 receipt Usluge pranja vozila account_balance Djeca Sarajeva 11. feb 2019 business River d.o.o. Putarina 2.137 KM