# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum zaključenja ugovora Izabrana kompanija Vrsta usluge Vrijednost
201 receipt Rezervni dijelovi za motorna vozila ( rn.br. SEBL-4046-V od 11.12.2019.; kuf-1514) account_balance Vodovod Prijedor 11. dec 2019 business "Guma M" d.o.o. Mostar, PJ Banja Luka Održavanje i servis 200 KM
202 receipt 4500103982-Popravka vozila iz programa Škoda Fabia account_balance Elektrodistribucija Zenica 10. dec 2019 business DRR AUTO DOO Održavanje i servis 866 KM
203 receipt 4500104033-Popravak TMV maxity A43K182 PJD Travnik account_balance Elektrodistribucija Zenica 10. dec 2019 business Auto servis "KEMO" vl. Kemal Zahirović Travnik Održavanje i servis 163 KM
204 receipt Lot 1414 Reparacija lamela za vozila minibus account_balance Gras Sarajevo 10. dec 2019 business Hen doo Održavanje i servis 4.020 KM
205 receipt Lot 1415 Reparacija kočionih obloga za vozila minibus account_balance Gras Sarajevo 10. dec 2019 business Hen doo Održavanje i servis 95 KM
206 receipt Nabavka usluga redovnog servisiranja službenog vozila account_balance Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH 10. dec 2019 business Porsche inter auto BH Sarajevo Održavanje i servis 285 KM
207 receipt Nabavka usluge servisiranja motornog vozila ŠKODA RAPID account_balance Elektroprenos BiH 10. dec 2019 business Autokomerc V.S. Banja Luka Održavanje i servis 287 KM
208 receipt Održavanje auta account_balance Dom zdravlja Izudin Mulabećirović-Izo Tešanj 10. dec 2019 business Automehanika Hasko vl. Hambašić Hasan Održavanje i servis 39 KM
209 receipt Održavanje auta account_balance Dom zdravlja Izudin Mulabećirović-Izo Tešanj 10. dec 2019 business Autoservis AMB Održavanje i servis 450 KM
210 receipt Održavanje motornih vozila account_balance Šumsko gazdinstvo "Visočnik" Han Pijesak 10. dec 2019 business ZTR Sanja Han Pijesak Održavanje i servis 43.650 KM
211 receipt Održavanje vozila account_balance Elektroprivreda HZHB 10. dec 2019 business Auto Nuić Mostar Održavanje i servis 488 KM
212 receipt Popravka vozila za potrebe Osnovnog suda account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 10. dec 2019 business AUTORAD d.o.o. Održavanje i servis 234 KM
213 receipt Popravka vozila: „CITROEN JUMPER“, reg.oznaka: A75-T-232 i „CITROEN JUMPER“ reg.oznaka: A52-M-429 account_balance Hidroelektrana na Trebišnjici 10. dec 2019 business Hercegovina promet Mostar Održavanje i servis 2.120 KM
214 receipt Usluga popravke teretnih motornih vozila account_balance Elektrodistribucija Bihać 10. dec 2019 business Autoservis Menk, obrt. Vl Mensur Veladžić Bihać Održavanje i servis 1.112 KM
215 receipt Vozila marke Mercedes account_balance Dom zdravlja "Mladen Stojanović" Laktaši 10. dec 2019 business S.P. Janjuš Preduzetnička radnja Laktaši Održavanje i servis 1.676 KM
216 receipt Brušenje glave motora account_balance Federalna uprava civilne zaštite 9. dec 2019 business Auto servis vl. Karavelić Zufer Visoko Održavanje i servis 50 KM
217 receipt Klinasti remen 17x1350 account_balance Rudnik mrkog uglja Zenica 9. dec 2019 business Industrija 4B doo Kakanj Održavanje i servis 19 KM
218 receipt Nabavka usluge servisnog održavanja motornog vozila VW GOLF A7 account_balance Elektroprenos BiH 9. dec 2019 business Auto Servis NV Banja Luka Održavanje i servis 1.059 KM
219 receipt Održavanje i servisiranje vozila account_balance Federalna direkcija robnih rezervi 9. dec 2019 business Power d.o.o. Sarajevo Održavanje i servis 5.000 KM
220 receipt Popravak glave motora account_balance Federalna uprava civilne zaštite 9. dec 2019 business Auto servis vl. Karavelić Zufer Visoko Održavanje i servis 50 KM