# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
101 library_books Nabavka jednog polovnog terenskog motornog vozila za potrebe Štaba civilne zaštite grada Srebrenike account_balance Opština Srebrenik 21. okt 2019 1 0 business 13.248 KM 13.248 KM
102 library_books Nabavka jednog polovnog putničkog motornog vozila za potrebe službi Grada Srebrenik account_balance Opština Srebrenik 29. okt 2019 1 0 business EUROCENTAR 10.256 KM 10.248 KM
103 library_books Nabava malog polovnog gospodarskog vozila za potrebe Službe za tehničke djelatnosti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar account_balance Sveučilišna klinička bolnica Mostar 4. okt 2019 1 0 business 10.000 KM 10.000 KM
104 library_books Nabavka mini traktora account_balance Komunalno preduzeće Šipovo 1. feb 2019 1 0 business Petrogenex 10.000 KM 9.880 KM
105 library_books Javna nabava rabljenog terenskog vozila account_balance Uprava civilne zaštite županije zapadnohercegovačke 20. nov 2019 0 0 business 30.000 KM 0 KM
106 error Javna nabavka motornog vozila za potrebe Okružnog suda u Istočnom Sarajevu account_balance Okružni sud u Istočnom Sarajevu 15. mar 2019 1 0 business 34.188 KM 0 KM
107 library_books Javna nabavka putničkog motornog vozila account_balance Centar za socijalni rad Banja Luka 15. okt 2019 1 0 business 17.000 KM 0 KM
108 library_books Javna nabavka specijalnog komunalnog vozila za odvoz smeća account_balance Komunalno Pale 7. okt 2019 1 0 business 40.000 KM 0 KM
109 library_books Javna nabavka teretnog vozila Kamion sandučar account_balance Komunalno Pale 12. nov 2019 1 0 business 20.000 KM 0 KM
110 library_books Konkurentski zahtjev za nabavku putničkog motornog vozila account_balance Javno preduzeće za proizvodnju i distribuciju toplote "Grijanje" ZENICA 19. sep 2019 1 0 business 24.000 KM 0 KM
111 library_books Konkurentski zahtjev za nabavku rabljenog - korištenog teretnog vozila account_balance Čistoća i zelenilo Jajce 22. apr 2019 1 0 business 22.000 KM 0 KM
112 library_books Kupovina putničkog vozila za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo account_balance Opština Stari Grad Sarajevo 8. feb 2019 1 0 business 19.000 KM 0 KM
113 library_books Lot 2078 Putničko vozilo account_balance GRAS Sarajevo 16. apr 2019 1 0 business 20.000 KM 0 KM
114 library_books Lot 2078 Putničko vozilo account_balance GRAS Sarajevo 23. dec 2019 1 0 business 20.000 KM 0 KM
115 library_books LOT-85 Kupovina polovnog putničkog automobila account_balance Vodovod Doboj 29. nov 2019 1 0 business 20.000 KM 0 KM
116 library_books Motorno vozilo account_balance Vlada Srednjobosanskog kantona - Ured za javne nabave 18. dec 2019 1 0 business 30.769 KM 0 KM
117 library_books Nabava motornog vozila account_balance VETERINARSKI ZAVOD HNŽ/K 6. nov 2019 1 0 business 20.513 KM 0 KM
118 library_books Nabava motornog vozila za održavanje javnih površina account_balance Općina Odžak 30. maj 2019 1 0 business 41.000 KM 0 KM
119 library_books Nabava motornog vozila za održavanje javnih površina account_balance Općina Odžak 4. jul 2019 1 0 business 41.000 KM 0 KM
120 library_books Nabava novog putničkog vozila account_balance Dom zdravlja Rama 19. mar 2019 1 0 business 26.000 KM 0 KM