# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
121 library_books Nabava putničkog vozila account_balance Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Orašje 9. jan 2020 1 0 business 45.000 KM 0 KM
122 library_books Nabava rabljenog vozila kamiona kipera s kranom account_balance Komunalno poduzeće Žepče 19. mar 2019 1 0 business 40.000 KM 0 KM
123 library_books Nabava školskog minibusa 8+1 account_balance Osnovna glazbena škola Brotnjo 23. jan 2019 1 0 business 18.000 KM 0 KM
124 library_books Nabava službenih vozila za potrebe općine Posušje account_balance Opština Posušje 25. feb 2019 2 0 business 28.000 KM 0 KM
125 library_books Nabava teretnog motornog vozila account_balance Županijska bolnica Orašje 3. jan 2020 1 0 business 33.000 KM 0 KM
126 library_books Nabava vozila za potrebe Doma zdravlja Posušje account_balance Dom zdravlja Posušje 17. dec 2019 1 0 business 25.000 KM 0 KM
127 library_books Nabava vozila za potrebe Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK Mostar account_balance SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE HERCEGOVAČKO-NERTVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA 11. dec 2019 0 0 business 50.000 KM 0 KM
128 library_books Nabavka „ Rabljeno teretno motorno vozilo za prevoz putnika i robe-tip PUTAR “ account_balance "KOMUNALNO" ZA KOMUNALNE I USLUŽNE DJELATNOSTI BOSANSKI PETROVAC 7. okt 2019 1 0 business 20.000 KM 0 KM
129 library_books Nabavka 1 teretnog motornog vozila –kombi za JU SARTR u 2019.godini account_balance JU SARAJEVSKI RATNI TEATAR "SARTR" 17. okt 2019 1 0 business 45.000 KM 0 KM
130 library_books Nabavka dva nova putnička automobila za potrebe UIP HBŽ account_balance Uprava za inspekcijske poslove županije Zapadnohercegovačke 24. jun 2019 2 0 business 29.500 KM 0 KM
131 error Nabavka jednog motornog vozila srednje klase account_balance Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja 1. feb 2019 1 0 business 35.000 KM 0 KM
132 library_books Nabavka jednog putničkog motornog vozila account_balance Služba za zapošljavnje Tuzlanskog kantona 11. dec 2019 1 0 business 34.188 KM 0 KM
133 library_books Nabavka kamiona autopodizača za kontejenere account_balance Vilenica Čistoća Novi Travnik 16. sep 2019 1 0 business 49.000 KM 0 KM
134 library_books Nabavka komandnog vatrogasnog vozila account_balance Grad Trebinje 14. nov 2019 1 0 business 34.188 KM 0 KM
135 library_books Nabavka kombi vozila za potrebe prijevoza pacijenata na hemodijalizu account_balance Dom zdravlja Kladanj 19. mar 2019 1 0 business 48.000 KM 0 KM
136 library_books Nabavka korišćenog traktora account_balance Komunalac Bosanski Brod 14. mar 2019 1 0 business 20.513 KM 0 KM
137 library_books Nabavka korišćenog traktora account_balance Komunalac Bosanski Brod 25. mar 2019 1 0 business 20.513 KM 0 KM
138 library_books Nabavka malog terenskog vozila za gašenje šumskih požara account_balance Opština Gacko 15. nov 2019 1 0 business 27.350 KM 0 KM
139 library_books Nabavka mini busa za prevoz učenika account_balance Osnovna škola "Ključ" Ključ 19. dec 2019 1 0 business 42.700 KM 0 KM
140 library_books Nabavka Minibusa za prevoz učenika JU Osnovne škole "Ključ" Ključ account_balance Osnovna škola "Ključ" Ključ 22. maj 2019 1 0 business 42.700 KM 0 KM