# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
21 library_books Vatrogasno vozilo - navalno account_balance Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo 29. nov 2019 1 2 business GRUPA PONUĐAČA: Mipex auto RS Banja Luka i Firing Visoko 400.000 KM 400.000 KM
22 library_books OP EDTZ-37/19-Nabavka i isporuka vozila, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla account_balance Elektrodistribucija Tuzla 4. nov 2019 1 2 business Guma M Mostar 393.550 KM 393.380 KM
23 library_books Nabavka putničkih motornih vozila account_balance Agencija za bankarstvo Federacije 4. nov 2019 6 1 business M.R.M. Ljubuški 385.000 KM 384.615 KM
24 library_books Nabava motornih vozila kroz 2 LOTA account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačke županije 1. jul 2019 9 3 business M.R.M. Ljubuški, Guma M Mostar 380.000 KM 371.401 KM
25 library_books Nabavka kombi vozila account_balance Srednjobosanske šume Donji Vakuf 7. jun 2019 8 1 business Lada auto Banja Luka 360.000 KM 356.760 KM
26 library_books Nabavka osam kombi vozila account_balance Srednjobosanske šume Donji Vakuf 27. nov 2019 8 1 business Lada auto Banja Luka 360.000 KM 356.760 KM
27 library_books Nabavka teretnih vozila account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 28. okt 2019 12 3 business Guma M Mostar 352.000 KM 352.000 KM
28 library_books 02-404-97/19 Nabavka vatrogasnog vozila sa nadogradnjom account_balance Općina Brod 10. jan 2020 1 2 business Lada auto Banja Luka 350.000 KM 349.495 KM
29 library_books Nova teretna terenska motorna vozila-pick up account_balance Hercegbosanske šume Kupres 20. mar 2019 7 1 business Guma M Mostar 385.000 KM 348.600 KM
30 library_books Nabavka teretnih radnih vozila account_balance Elektroprivreda RS 5. nov 2019 3 1 business Euromodus Laktaši 340.000 KM 336.130 KM
31 library_books Nabava vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije 17. okt 2019 11 1 business Porsche leasing Sarajevo 370.000 KM 331.880 KM
32 library_books Nabavka specijalnog vatrogasnog vozila platforme 22 metra account_balance Grad Banja Luka 23. aug 2019 1 1 business GRUPA PONUĐAČA: Eko bel Laktaši i Webo Maribor 318.000 KM 317.800 KM
33 library_books Vozila account_balance Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" 16. sep 2019 5 2 business Brčko-gas Brčko 315.900 KM 314.774 KM
34 library_books 125/19 - Poluteretna vozila account_balance Vodovod i kanalizacija Sarajevo 24. sep 2019 4 2 business A.C.I. Sarajevo 320.000 KM 311.679 KM
35 library_books Nabavka specijalnog vatrogasnog vozila za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Šamac account_balance Općina Domaljevac Šamac 25. dec 2019 1 1 business Lada auto Banja Luka 310.000 KM 309.945 KM
36 library_books Nabavka novog autobusa i kombija putem finansijskog lizinga account_balance ZOI '84 Sarajevo 22. maj 2019 4 2 business Raiffeisen Leasing Sarajevo 300.000 KM 306.058 KM
37 library_books Nabavka kombinovanog vatrogasnog vozila account_balance Općina Modriča 30. okt 2019 1 1 business SV Company Laktaši 300.000 KM 300.000 KM
38 error Nabavka putničkih motornih vozila za potrebe Opštinske uprave opštine Gradiška account_balance Općina Gradiška 28. mar 2019 8 5 business GRUPA PONUĐAČA: Audi centar Banja Luka i Porsche Leasing Sarajevo, GRUPA PONUĐAČA: Autokomerc V.S. Banja Luka i Porsche Leasing Sarajevo, GRUPA PONUĐAČA: Guma M Mostar i Porsche Leasing Sarajevo 298.800 KM 298.467 KM
39 library_books Nabavka novog autobusa account_balance Hidroelektrane na Drini Višegrad 5. feb 2020 1 2 business MRM export - import d.o.o. 300.000 KM 293.000 KM
40 library_books Nabavka kamiona za sakupljanje i odvoz otpada sa nadogradnjom zapremine 16-18m3 account_balance JP Rad Tešanj 29. mar 2019 1 1 business Kam i Bus Doboj Jug 290.000 KM 289.130 KM