# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
161 error Nabavka i isporuka putničkog motornog kombi vozila za potrebe Općinskog štaba civilne zaštite account_balance Općina Centar Sarajevo 18. jun 2019 1 1 business AC Quattro Sarajevo 76.000 KM 76.581 KM
162 library_books Nabavka kombi vozila account_balance Elektroprivreda RS 20. feb 2019 1 1 business C-auto Banja Kuka 80.000 KM 76.034 KM
163 library_books Nabavka pet putničkih motornih vozila account_balance Komunalno Brčko 31. jan 2019 5 2 business Guma M Mostar 110.000 KM 75.673 KM
164 library_books Nabavka rabljenog teretnog vozila promjenjive nadogradnje abroll-kipera 6x4 account_balance Vodovod Posušje 22. mar 2019 1 1 business GLK-Pepo Posušje 60.000 KM 75.500 KM
165 library_books Nabavka dva putnička motorna vozila - 2 LOT-a account_balance Agencija za vodno područje rijeke Save 22. jul 2019 1 1 business AC Quattro Sarajevo 75.000 KM 75.299 KM
166 error Nabavka putničkog kombi vozila account_balance Federalna uprava policije 18. okt 2019 1 1 business Porsche inter auto BH Sarajevo 68.400 KM 75.151 KM
167 library_books Nabavka putničkog vozila za potrebe PTVJ account_balance Grad Banja Luka 29. aug 2019 1 1 business Brčko-gas Brčko 75.000 KM 74.990 KM
168 error Kupovina 1 motornog vozila putem finansijskog leasinga za potrebe Vlade BPK Goražde account_balance Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 1. okt 2019 1 1 business Porsche leasing 67.000 KM 74.968 KM
169 library_books Nabavka sanitetskog vozila za Službu I medicinske pomoći account_balance Općina Novo Sarajevo 11. sep 2019 1 2 business Blok Sarajevo 76.923 KM 74.500 KM
170 library_books Nabavka terenskog motornog vozila-za Samostalnu službu ZIS account_balance Grad Zenica 7. nov 2019 1 1 business A.C.I. Sarajevo 100.000 KM 73.000 KM
171 library_books Nabavka dva putnička motorna vozila account_balance Vlada Unsko-sanskog kantona 10. maj 2019 2 1 business Una auto Bihać 73.000 KM 72.968 KM
172 library_books Putnička motorna vozila za potrebe općine Čitluk account_balance Općina Čitluk 4. jun 2019 2 1 business MRM export - import d.o.o. 90.000 KM 72.564 KM
173 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Kazneno-popravni zavod Foča 6. dec 2019 2 1 business MRM export - import d.o.o. 71.800 KM 71.800 KM
174 library_books Nabavka tri motorna vozila sa tovarnim sandukom account_balance Komunalno Brčko 21. apr 2019 3 1 business Guma M Mostar 70.000 KM 69.900 KM
175 library_books Nabavka malog terenskog vatrogasnog vozila account_balance Općina Teslić 3. okt 2019 1 1 business Šumooprema 70.000 KM 68.375 KM
176 library_books Nabavka kombi vozila account_balance Grad Tuzla 9. dec 2019 1 0 business Nipex Tuzla 68.370 KM 68.370 KM
177 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Općina Nevesinje 30. apr 2019 2 3 business Hercegovina auto Mostar, Guma M Mostar 68.375 KM 68.367 KM
178 error Nabavka službenih automobila za potrebe JU Zavoda za zapošljavanje RS account_balance Zavod za zapošljavanje Republike Srpske Pale 1. feb 2019 3 2 business Lada auto Banja Luka, Porsche inter auto BH Sarajevo 68.300 KM 68.328 KM
179 library_books Nabavka putničkih automobila account_balance Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona 15. apr 2019 2 1 business Nipex Tuzla 76.923 KM 67.051 KM
180 error Nabavka vozila account_balance Općina Višegrad 27. sep 2019 1 1 business M.R.M. Ljubuški 56.400 KM 66.442 KM