# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka motornih vozila za potrebe općine Bosanski Petrovac putem lizinga account_balance Općina Bosanski Petrovac 17. sep 2019 2 2 business Porsche leasing Sarajevo, Sparkasse Leasing Sarajevo 98.291 KM 102.351 KM
2 library_books Nabavka vatrogasnog vozila account_balance Općina Bosanski Petrovac 25. mar 2019 1 0 business 76.900 KM 0 KM