# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books OP EDTZ-37/19-Nabavka i isporuka vozila, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla account_balance Elektrodistribucija Tuzla 4. nov 2019 1 2 business Guma M Mostar 393.550 KM 393.380 KM
2 library_books Nabavka teretnih vozila account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 28. okt 2019 12 3 business Guma M Mostar 352.000 KM 352.000 KM
3 library_books Nova teretna terenska motorna vozila-pick up account_balance Hercegbosanske šume Kupres 20. mar 2019 7 1 business Guma M Mostar 385.000 KM 348.600 KM
4 library_books Nabava teretnih motornih vozila account_balance Hrvatska pošta Mostar 21. jun 2019 5 2 business Guma M Mostar 149.000 KM 148.367 KM
5 library_books Nabavka vozila za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Mostar account_balance Elektrodistribucija Mostar 15. nov 2019 3 3 business Guma M Mostar 141.000 KM 139.800 KM
6 library_books Osobna terenska vozila niže klase account_balance Elektroprivreda HZHB 29. maj 2019 5 1 business Guma M Mostar 138.000 KM 137.675 KM
7 library_books Nabavka putničkih vozila pogona 4x4 za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Sarajevo account_balance Elektrodistribucija Sarajevo 18. nov 2019 4 1 business Guma M Mostar 111.795 KM 111.760 KM
8 library_books Pet teretnih vozila account_balance Vodovod Banja Luka 26. feb 2019 5 1 business Guma M Mostar 125.000 KM 108.500 KM
9 library_books Putnički automobil- terensko motorno vozilo 4 komada. account_balance Ceste Federacije 31. okt 2019 4 1 business Guma M Mostar 109.744 KM 107.960 KM
10 library_books Nabavka terensko teretnih vozila account_balance Srednjobosanske šume Donji Vakuf 18. feb 2019 4 1 business Guma M Mostar 107.200 KM 107.200 KM
11 library_books Nabava terenskog vozila account_balance Elektroprivreda HZHB 12. dec 2019 1 1 business Guma M Mostar 91.500 KM 91.470 KM
12 library_books Nabavka putničkih motornih vozila account_balance Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske 2. dec 2019 3 1 business Guma M Mostar 87.000 KM 86.915 KM
13 library_books Nabavka pet putničkih motornih vozila account_balance Komunalno Brčko 31. jan 2019 5 2 business Guma M Mostar 110.000 KM 75.673 KM
14 library_books Nabavka tri motorna vozila sa tovarnim sandukom account_balance Komunalno Brčko 21. apr 2019 3 1 business Guma M Mostar 70.000 KM 69.900 KM
15 library_books Nabavka i isporuka službenih putničkih automobila, po lot-ovima account_balance Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije 13. dec 2019 2 0 business Guma M Mostar, Porsche inter auto BH Sarajevo 68.380 KM 68.359 KM
16 library_books Nabavka i isporuka službenih putničkih automobila, po Lot-ovima account_balance Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije 19. nov 2019 2 2 business Bunjo Sarajevo, Guma M Mostar, MRM export - import d.o.o. 59.830 KM 59.809 KM
17 library_books Nabavka sanitetskog vozila sa pratećom opremom account_balance Dom zdravlja Bratunac 20. nov 2019 1 1 business Guma M Mostar 65.000 KM 58.250 KM
18 library_books Nabavka dva nova terenska motorna vozila account_balance Unsko-sanske šume Bosanska Krupa 7. nov 2019 2 1 business Guma M Mostar 58.000 KM 57.900 KM
19 library_books Nabavka službenih teretnih motornih vozila account_balance Protivgradna preventiva Republike Srpske 7. jun 2019 2 0 business Guma M Mostar 49.000 KM 47.200 KM
20 library_books Nabavka specijalnog vozila (autosmećar) account_balance Komus Gračanica 20. nov 2019 1 4 business Guma M Mostar 240.000 KM 44.970 KM