arrow_downward Tražene specifikacije

Vozilo za prikupljanje otpada, kapacitet
minimalno 7 tona otpada
Količina: 1 vozilo
Vozilo za prikupljanje otpada mora
zadovoljavati ili prelaziti dolje navedene
specifikacije.
1.1.1 Osnovne osobine
Svrha: prikupljanje komunalnog čvrstog otpada
pražnjenjem kontejnera točkaša od 120 l do 1,1
m3.
Stavka Specifikacije Ponuđene specifikacije2
Sukladnost: zakonima, standardima i pravilima
Bosne i Hercegovine i EN 1501-1 Vozila za
odvoz otpada i pomoćni uređaji za podizanje –
Opšti uslovi i sigurnosni uslovi – Dio 1: vozila
za odvoz otpada sa stražnjim utovarom.
Klimatski uslovi: prikladno za klimatske uslove
na području Bosne i Hercegovine.
Brzina: 90 km/sat u neopterećenom položaju,
ograničena.
Zaštita od korozije: antikorozivna boja;
ponuđač je dužan da definiše standardni sistem
boje kojeg nudi.
Šasija: dizajnirana za primjenu pod visokim
opterećenjem, ukupne dozvoljene mase
18.000 kg do 19.000 kg.
1.1.2 Motor:
Dizel motor, zapremine maksimalno 8 litara
Ekološka klasifikacija: treba da zadovolji
evropske specifikacije najmanje EURO 6
Izduvni sistem sa gornjim oduškom.
Snaga motora: min. 320KS).
Pomoćni pogon (PTO): odgovarajuće snage u
skladu sa potrebama nadogradnje
1.1.3 Pogonski sistem:
Kvačilo, automatski mjenjač, najmanje 8 brzina
Stražnji diferencijal sa blokadom
1.1.4 Ovjes:
Nosivost zadnje osovine najmanje 13t.
Stabilizator
1.1.5 Postolje vozila:
Točkovi: minimalno 4x2 sa duplim zadnjim
točkovima na pogonskoj osovini
Stavka Specifikacije Ponuđene specifikacije2
Gume: pogodne za upotrebu na javnim
cestama i na deponijama, ponuđač je dužan da
navede proizvođača i izdržljivost. Dimenzije
315/70R22,5
Međuosovinsko rastojanje 4.300 do 4.700 mm,
Upravljanje na lijevoj strani, hidrauličko
upravljanje
Podesivi upravljački stub
1.1.6 Kočni sistem:
1.1.6.1 Kočnica:
Dvostruki kružni sistem kočenja
Prednje i zadnje disk kočnice
ABS kočnice, ASR
Motorna kočnica
1.1.7 Elektro oprema
Elektro sistem 24V
Električna strujna kola sa sistemom kodiranja
(pomoću boja ili numerički) na kablovskim
krakovima i ožičenju
Alternator min. 28V/70A
Baterije min. 2x12V/120Ah
1.1.8 Kabina:
S mjestom za vozača i najmanje dva dodatna
mjesta
Sjedala sa sigurnosnim pojasevima
Korištenje hloroflorkarbona (CFC) kao
hemijskog aditiva kod izrade spužvastih
sjedišta nije dozvoljeno.
Udobno zračno podesivo sjedište na strani
vozača
Digitalni tahograf
Panoramski retrovizor na obje strane
Stavka Specifikacije Ponuđene specifikacije2
Indikator svijetli kada je mašina u radu i kada je
kip vagonet otključan
Glavni prekidač strujnog kruga
Automatsko prevrtanje putem hidrauličke
dizalice
2 vjetrobranska brisača sa peračem, s 2
kontinuirane i 1 isprekidanom brzinom
Klima uređaj bez CFC, s primjenom
hidroflorkarbona (HFC)
Vanjski štitnik od sunca
Radio
1.1.9 Ostali zahtjevi:
Rezervoar za gorivo kapaciteta: najmanje 170
litara; poklopac sa zaključavanjem; električni
predgrijač dizela na filtru
Adblue najmanje 25 litara
Elektro-hidraulička kontrola svih funkcija
(upravljanje putem dugmića na pritisak)
Funkcija svake kontrole se jasno navodi na
engleskom jeziku ili putem međunarodno
priznatih simbola
Ugradnja minimalno dva rotirajuća žuta svjetla
za upozorenje na vanjskom dijelu krova
Ugradnja visokorazinskih pomoćnih svjetala za
rad tokom noći na nadogradnji pozadi, LED
Stražnja kamera i ekran u kabini vozila za
nadzor rada
Ugraditi akustični upozoravajući indikator kod
vožnje unazad.
Obezbijediti dodatni točak (rezervni točak) i
dizalicu, rezervni točak na nosaču bočno
Stavka Specifikacije Ponuđene specifikacije2
1.1.10 Nadogradnja:
Dimenzije šasije sa nadogradnjom:
- Dužina najmanje 8.000 mm
- Širina najviše 2.500 mm
- Visina najviše 3.800 mm
- Stražnji prepust najviše 2.500 mm
Mase:
- Masa šasije maksimalno 6500kg
- Masa nadogradnje max 5500 kg
1.1.10.1 Sanduk
Kubični kapacitet: 14 do 16 m3
čelik visoke čvrstoće, kontinuirano varenje
primijenjeno na cijelu nadogradnju. Pod kesona
ravan. Na stranicama kesona vodilice istisne
ploče.
Nadogradnja sa oblim stranicama bez
poprečnih profila
Materijal: čelik visoke čvrstoće kvaliteta,
otporan na habanje, minimalne debljine od 3
mm do 5 mm
Obezbijediti fleksibilnu cijev za ispust tekućine
na prednjem dijelu sanduka
Istisna ploča za izguravanje na hidraulički
pogon, montirana na nisko frikcione ležajeve
Materijal istisne ploče: čelik velike čvrstoće,
otporan na habanje, debljine najmanje 3 mm,
sa pojačanjima
Ljestva na lijevoj strani za penjanje na
nadogradnju
1.1.10.2 Istovarni prostor – stražnja vrata:
Uređaj za sabijanje dvodijelni: zglobni
hidraulički cilindri u obliku lopatice; hidraulički
cilindri kolica montirani unutar zadnjih vrata.
Podizanje stražnjih vrata sa dva cilindra na
veliku komoru.
Ciklus sabijanja automatski, 24-26 sekundi
Stavka Specifikacije Ponuđene specifikacije2
Maksimalni radni pritisak hidrauličkog sistema:
220 bar.
Sva hidraulička kola sa zaštitom od
preopterećenja primjenom ventila za regulaciju
pritiska; hidraulička ulja ponovno kruže do
spremišta za ulje
Obezbijediti ventile za regulaciju pucanja
crijeva na hidrauličkom kolu koje otvara zadnja
vrata kako bi se spriječio iznenadni pad zadnjih
vrata
Gumena brtva između utovarnog dijela i zadnjih
vrata
Zaključavanje vrata sa dva klina
Nadogradnja mora biti nepropusna, kako ne bi
došlo do isteka tekućine na cestu tokom rada.
Stojišta s ručkama na obje strane zadnjeg dijela
prikolice. Stojišta cinkana.
Ugao otvaranja stražnjih vrata: min. 80 stepeni
Ventili za zaključavanje podizača zadnjih vrata
Regulator pokreta zadnjih vrata smješten u
kabini i van kabine
Ciklus vremena pražnjenja (otvaranje stražnjih
vrata, izguravanje, zatvaranje stražnjih vrata):
maksimalno 240sek
Kapacitet istovarnog prostora : minimalno 1,5
m3
Materijal: čelik visoke čvrstoće otporan na
habanje, debljine najmanje 6 mm
Automatsko otključavanje i zaključavanje
istovarnog prostora prilikom otvaranja ili
zatvaranja zadnjih vrata.
Visina pozadi za ručni utovar otpada kod
preklopa stražnje daske na dole: maksimalno
1.150 mm
Kontrolni uređaj za otvaranje zadnjih vrata
smješten unutar kabine vozila sa eksternim
uređajima za spuštanje istovarnog prostora
Stavka Specifikacije Ponuđene specifikacije2
Omjer zbijanja za otpad iz domaćinstava: min.
5:1
Hidraulički sistem sastoji se iz pumpe,
povratnog filtra, rezervoara kapaciteta
najmanje 140 litara, nivokaza sa termometrom,
hidrauličkih ventila i cilindara.
1.1.10.3 Podizač kanti:
Prikladan za istresanje kanti od 120 – 1.100
litara na češalj i 770 do 1.100 litara na bočnim
rukama prema međunarodnim standardima
(EN 840-1/-2/-3).
Upravljanje sa desne i lijeve strane vrata,
elektrohidraulička proporcionalna regulacija.
Prikladan za istovar dvije kante od 120 - 240
litara usporedo.
Kapacitet podizanja: minimalno 600 kg.
Crvena dugmad za hitno zaustavljanje na obje
strane zadnjeg dijela vrata
Ciklus podizača: maksimalno 10 sekundi na
kantu na dva kotača i 13 sekundi za kantu na 4
kotače.
1.1.11 Dodatna oprema i pomagala, po vozilu
1 rezervni točak sa gumom (iste dimenzije kao
točkovi postavljeni na vozilo)
Znak za hitno zaustavljanje.
Standardna prva pomoć.
Protupožarni aparat: minimalno 6 kg, sa suhim
prahom, u kutiji.
Kabina s mogućnošću zaključavanja na daljinu,
poklopac na rezervoaru za gorivo, poklopac na
spremištu za mazivo, poklopac na spremištu za
hidrauličko ulje, uključujući dva kompleta
ključeva za paljenje motora.
1.1.12 Program obuke
Rad, servis/održavanje i upute o bezbednosti:
kurs obuke za 4 radnika na lokaciji ugovornog
organa u trajanju najmanje dva dana.
Stavka Specifikacije Ponuđene specifikacije2
Priručnik za rad i održavanje za svako vozilo:
dva kompleta na lokalnom jeziku i jedan na
engleskom.
Jezik: kursevi se održavaju na lokalnom jeziku.
1.1.13 Održavanje i servis
Ponuđač je dužan, da obezbijedi kopiju
objavljenih podataka o testu učinkovitosti
izvedenom na ponuđenom modelu.
Pretpostavljeni rad do 30.000 km/godišnje ili
1.000 radnih sati godišnje. Garancija najmanje
24 mjeseca za nadogradnju a za šasiju 12
mjeseci neograničeno te 36 mjeseci za
motor,mjenjač i diferencijal.
Servis se obavezno vrši u certificiranoj radionici
u BiH. Ponuđač treba da navede naziv i točnu
adresu ovlaštene radionice u BiH, koja će vršiti
usluge redovnog servisa.

library_books Detalji tendera

access_time Rok za prijem ponuda
20. nov 2019
chevron_right Šifra tendera
988-1-1-27/19
chevron_right Broj ponuda
4
chevron_right Broj vozila
1
chevron_right Vrsta Postupka
Otvoreni postupak
chevron_right Faza Postupka
U toku
chevron_right Naziv ugovornog organa
Komus Gračanica
business Izabrani ponuđač
Guma M Mostar
directions_car Vrsta vozila
Kamion
directions_car Vrsta motora
Dizel
directions_car Stanje vozila
Novo
chevron_right Tenderska dokumentacija objavljena na portalu JN
Da
chevron_right E-aukcija
Da

attachment Tenderska dokumentacija

TD_988-1-1-27_19.zip