# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
281 library_books Nabavka polovnih vozila po lotovima broj 02.07/3-02347/19 (ponovljeni postupak) account_balance Komunalno Brčko 28. okt 2019 2 0 business 160.000 KM 0 KM
282 library_books Nabavka polovnog auta account_balance Općina Srebrenik 8. okt 2019 1 0 business 11.965 KM 0 KM
283 library_books Nabavka polovnog kamiona autosmećare V=5-7m3 account_balance Komunalno Brčko 20. mar 2019 1 0 business 60.000 KM 0 KM
284 library_books Nabavka polovnog pickup vozila account_balance "Komunalac" Tuzla 23. apr 2019 1 0 business 10.000 KM 0 KM
285 library_books Nabavka polovnog putničkog kombija account_balance Šume Tuzlanskog kantona Kladanj 13. mar 2019 1 0 business 22.000 KM 0 KM
286 library_books Nabavka polovnog višenamjenskog vozila account_balance "Komunalac" Kladanj 11. feb 2019 1 0 business 50.000 KM 0 KM
287 library_books Nabavka putničkog automobila za potrebe JU ASKVA account_balance Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS 15. aug 2019 1 0 business 30.000 KM 0 KM
288 library_books Nabavka putničkog automobila za potrebe JU Kulturni centar "Semberija" Bijeljina account_balance Centar za kulturu "Semberija" Bijeljina 29. mar 2019 1 0 business 24.860 KM 0 KM
289 error Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Općina Čelinac 2. jul 2019 1 0 business 16.700 KM 0 KM
290 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Okružno javno tužilaštvo Prijedor 26. dec 2019 1 0 business 34.188 KM 0 KM
291 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Dom zdravlja Bosanska Krupa 8. maj 2019 1 0 business 30.000 KM 0 KM
292 library_books Nabavka rabljenog putničkog motornog vozila kategorije M1 account_balance Gradina Donji Vakuf 8. feb 2019 1 0 business 20.000 KM 0 KM
293 library_books Nabavka rabljenog terenskog vozila account_balance Općina Maglaj 30. maj 2019 1 0 business 25.641 KM 0 KM
294 library_books Nabavka rabljenog teretnog motornog vozila-autosmećar account_balance Komunalno Banovići 11. feb 2019 1 0 business 49.999 KM 0 KM
295 library_books Nabavka roba - jednog terenskog putničkog motornog vozila za potrebe Službe za civilnu zaštitu i mjesne zajednice Općine Hadžići account_balance Općina Haddžići 5. nov 2019 1 0 business 75.000 KM 0 KM
296 library_books Nabavka roba - polovni autobus ( minibus) account_balance Šumarstvo Prenj Konjic 19. dec 2019 1 0 business 35.000 KM 0 KM
297 error Nabavka roba - rabljenog specijalnog vozila za odvoz smeća za potrebe J.P. "RAD" d.o.o. Lukavac account_balance Rad Lukavac 15. jan 2020 1 0 business 75.000 KM 0 KM
298 library_books Nabavka robe-korišteno motorno vozilo account_balance Republički zavod za geološka istraživanja 26. dec 2019 1 0 business 25.638 KM 0 KM
299 library_books Nabavka sanitetskog transportnog vozila account_balance Dom zdravlja Donji Vakuf 21. maj 2019 1 0 business 58.000 KM 0 KM
300 library_books Nabavka sanitetskog vozila account_balance Dom zdravlja Bosanska Krupa 15. jul 2019 1 0 business 59.000 KM 0 KM