# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
1 directions_car PIAGGIO - L5 -MOTORNI TRICIKL Javno komunalno poduzeće Čapljina Motocikl/Motor Nije navedeno 8 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
2 directions_car PIAGGIO Komunalno Neum Motocikl/Motor Nije navedeno 0 KM Preuzmi dokument
3 directions_car PIAGGIO - Free Centar pošta Mostar Motocikl/Motor 2000 0 KM Preuzmi dokument
4 directions_car PIAGGIO - Liberty Centar pošta Mostar Motocikl/Motor Nije navedeno 2013 0 KM Preuzmi dokument
5 directions_car PIAGGIO - Liberty Centar pošta Mostar Motocikl/Motor Nije navedeno 2014 0 KM Preuzmi dokument
6 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 8 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
7 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 8 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
8 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 8 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
9 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 8 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
10 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
11 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
12 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
13 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
14 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
15 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
16 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
17 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
18 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
19 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
20 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument