# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
21 directions_car MAN - Cisterna JP Rad Tešanj Kamion Nije navedeno 206 kW 2001 117.663 KM Preuzmi dokument
22 directions_car Audi - A6 Ministarstvo vanjskih poslova BiH Putničko Nije navedeno 171 kW 2007 115.206 KM Preuzmi dokument
23 directions_car Audi Parlament BiH Putničko Nije navedeno 2016 112.326 KM Preuzmi dokument
24 directions_car Volkswagen - T 5 Dom zdravlja Gračanica Hitna pomoć Nije navedeno 96 kW 2008 112.000 KM Preuzmi dokument
25 directions_car Citroen - C6 Predsjedništvo BiH Putničko Nije navedeno 177 kW 2012 106.900 KM Preuzmi dokument
26 directions_car Volkswagen - T 5 Dom zdravlja Gračanica Hitna pomoć Nije navedeno 96 kW 2008 106.117 KM Preuzmi dokument
27 directions_car Audi - A6 Ministarstvo vanjskih poslova BiH Putničko Nije navedeno 180 kW 2012 104.588 KM Preuzmi dokument
28 directions_car Audi - A6 Putevi Republike Srpske Putničko Nije navedeno 180 kW 2012 103.285 KM Preuzmi dokument
29 directions_car BMW Ministarstvo sigurnosti BiH Putničko Nije navedeno 190 kW 2016 99.999 KM Preuzmi dokument
30 directions_car Audi - A-6 Predsjedništvo BiH Putničko Nije navedeno 176 kW 2008 99.900 KM Preuzmi dokument
31 directions_car Mitsubishi JP Rad Tešanj Kombi Nije navedeno 65 kW 1997 94.040 KM Preuzmi dokument
32 directions_car Nissan - Pathfinder YD 25-2.5. Općina Novo Sarajevo Putničko Nije navedeno 128 kW 2005 89.177 KM Preuzmi dokument
33 directions_car Mitsubishi JP Rad Tešanj Kombi Nije navedeno 64 kW 1997 88.472 KM Preuzmi dokument
34 directions_car Citroen - JUMPER Dom zdravlja Gračanica Hitna pomoć Nije navedeno 74 kW 2007 87.165 KM Preuzmi dokument
35 directions_car BMW - 5L Ceste Federacije Putničko Nije navedeno 140 kW 2016 85.689 KM Preuzmi dokument
36 directions_car Ford - Mondeo Radiotelevizija BiH Putničko Nije navedeno 105 kW 2008 84.124 KM Preuzmi dokument
37 directions_car BMW - X5 Predsjedništvo BiH Putničko Nije navedeno 200 kW 2008 83.660 KM Preuzmi dokument
38 directions_car Volkswagen - Passat Ministarstvo vanjskih poslova BiH Putničko Nije navedeno 184 kW 2009 83.100 KM Preuzmi dokument
39 directions_car Volkswagen - TRANSPORTER Parlament BiH Kombi Nije navedeno 2010 83.075 KM Preuzmi dokument
40 directions_car Volkswagen - Passat Vlada Republike Srpske - Generalni sekretarijat Putničko Nije navedeno 176 kW 2017 82.890 KM Preuzmi dokument