# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum zaključenja ugovora Izabrana kompanija Vrsta usluge Vrijednost
1 receipt Automatska naplata cestarine account_balance Federalni zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 31. jul 2018 business JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR Putarina 9 KM
2 receipt Automatska naplata cestarine account_balance Federalni zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 18. jul 2018 business JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR Putarina 5 KM
3 receipt Automatska naplata cestarine account_balance Federalni zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 15. jul 2018 business JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR Putarina 5 KM
4 receipt Račun za korištenje autoceste account_balance Federalni zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 29. jun 2018 business JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR Putarina 9 KM
5 receipt Račun za korištenje autoceste account_balance Federalni zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 27. jun 2018 business JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR Putarina 5 KM
6 receipt Račun za korištenje autoceste account_balance Federalni zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 20. jun 2018 business JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR Putarina 5 KM
7 receipt Usluge korištenja i dopune ACC TAG-a za potrebe vozila Direkcije JP EP BiH d.d.-Sarajevo account_balance Elektroprivreda BiH 25. apr 2018 business Autoceste Federacije Putarina 15.000 KM
8 receipt Cestarina account_balance Autoceste Federacije 14. apr 2018 business Hrvatske autoceste d.o.o. Putarina 14 KM
9 receipt Cestarina account_balance Autoceste Federacije 14. apr 2018 business Autocesta Rijeka-Zagreb Putarina 18 KM
10 receipt Cestarina account_balance Autoceste Federacije 14. apr 2018 business Autoputevi Republike Srpske Banja Luka Putarina 3 KM
11 receipt Cestarina account_balance Autoceste Federacije 11. apr 2018 business Hrvatske autoceste d.o.o. Putarina 31 KM
12 receipt Automatska naplata cestarine account_balance Federalni zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 5. apr 2018 business JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR Putarina 9 KM
13 receipt Automatska naplata cestarine account_balance Federalni zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 30. mar 2018 business JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR Putarina 9 KM
14 receipt Automatska naplata cestarine account_balance Federalni zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 28. mar 2018 business JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR Putarina 5 KM
15 receipt Automatska naplata cestarine account_balance Federalni zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 26. mar 2018 business JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR Putarina 5 KM
16 receipt Automatska naplata cestarine account_balance Federalni zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 26. mar 2018 business JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR Putarina 5 KM
17 receipt Automatska naplata cestarine account_balance Federalni zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 22. mar 2018 business JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR Putarina 5 KM
18 receipt Račun za korištenje autoceste account_balance Federalni zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 22. mar 2018 business JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR Putarina 5 KM
19 receipt Automatska naplata cestarine account_balance Federalni zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 20. mar 2018 business JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR Putarina 5 KM
20 receipt Nabavka usluga cestarine account_balance Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 20. mar 2018 business Autoceste Federacije Putarina 170 KM