# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum zaključenja ugovora Izabrana kompanija Vrsta usluge Vrijednost
1 receipt Cestarina account_balance Rudnik mrkog uglja Đurđevik 21. dec 2018 business JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR Putarina 3 KM
2 receipt Cestarina account_balance Rudnik mrkog uglja Đurđevik 21. dec 2018 business JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR Putarina 3 KM
3 receipt Nabavka usluge dopune putarine za NP-TAG uređaj za putničko motorno vozilo Renault Fluence, registarski broj J80-K-607 (N-410/18) account_balance Željeznice Republike Srpske 5. dec 2018 business Autoputevi Republike Srpske Banja Luka Putarina 245 KM
4 receipt Korištenje autoceste account_balance Rudnik mrkog uglja Đurđevik 3. dec 2018 business JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR Putarina 3 KM
5 receipt Korištenje autoceste account_balance Rudnik mrkog uglja Đurđevik 3. dec 2018 business JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR Putarina 3 KM
6 receipt Dopuna cestarine AC autoceste account_balance Tržnice pijace Sarajevo 11. sep 2018 business Autoceste Federacije Putarina 102 KM
7 receipt Automatska naplata cestarine account_balance Federalni zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 31. jul 2018 business JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR Putarina 9 KM
8 receipt Automatska naplata cestarine account_balance Federalni zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 18. jul 2018 business JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR Putarina 5 KM
9 receipt Automatska naplata cestarine account_balance Federalni zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 15. jul 2018 business JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR Putarina 5 KM
10 receipt Račun za korištenje autoceste account_balance Federalni zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 29. jun 2018 business JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR Putarina 9 KM
11 receipt Račun za korištenje autoceste account_balance Federalni zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 27. jun 2018 business JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR Putarina 5 KM
12 receipt Račun za korištenje autoceste account_balance Federalni zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 20. jun 2018 business JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR Putarina 5 KM
13 receipt Cestarina account_balance Elektroprivreda HZHB 19. jun 2018 business Hrvatske autoceste d.o.o. Putarina 928 KM
14 receipt Usluga korištenja autocesta account_balance Srednjobosanske šume Donji Vakuf 23. maj 2018 business Autoceste Federacije Putarina 204 KM
15 receipt Usluge korištenja i dopune ACC TAG-a za potrebe vozila Direkcije JP EP BiH d.d.-Sarajevo account_balance Elektroprivreda BiH 25. apr 2018 business Autoceste Federacije, ATOS osiguranje Bijeljina Putarina 15.000 KM
16 receipt Cestarina account_balance Autoceste Federacije 14. apr 2018 business Hrvatske autoceste d.o.o. Putarina 14 KM
17 receipt Cestarina account_balance Autoceste Federacije 14. apr 2018 business Autocesta Rijeka-Zagreb Putarina 18 KM
18 receipt Cestarina account_balance Autoceste Federacije 14. apr 2018 business Autoputevi Republike Srpske Banja Luka Putarina 3 KM
19 receipt Nabavka usluge pretplate (dopuna) putarine za putničko motorno vozilo Audi-A6 (N-106/18) account_balance Željeznice Republike Srpske 13. apr 2018 business Autoputevi Republike Srpske Banja Luka Putarina 290 KM
20 receipt Cestarina account_balance Autoceste Federacije 11. apr 2018 business Hrvatske autoceste d.o.o. Putarina 31 KM