# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum zaključenja ugovora Izabrana kompanija Vrsta usluge Vrijednost
101 receipt Usluge pranja vozila account_balance Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona 5. jul 2018 business SERVIS ZA PRANJE I PODMAZIVANJE VOZILA NIP Pranje 42 KM
102 receipt Nabavka usluge pranja vozila account_balance A.D. ''Vodovod i kanalizacija'' Bijeljina 4. jul 2018 business DOO "EURO-AUTO" BIJELJINA Pranje 29 KM
103 receipt Pranje službenog vozila account_balance Tržnice pijace Sarajevo 2. jul 2018 business OR Autopraonica, Vl. Amar Fočo Pranje 10 KM
104 receipt Troškovi pranja vozila i montiranja guma account_balance Hidroelektrane na Drini Višegrad 2. jul 2018 business PIRELI SZTR Pranje 383 KM
105 receipt Usluge pranja službenih vozila na lokaciji Sarajevo/Istočno Sarajevo account_balance Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH 2. jul 2018 business Guma M Mostar, Autoperionica Dobro Banja Luka Pranje 3.324 KM
106 receipt Usluge pranja vozila (putnička vozila) account_balance Hidroelektrana na Trebišnjici 2. jul 2018 business SAMOUSLUŽNA AUTOPRAONICA VAL5+ Pranje 3.990 KM
107 receipt Pranje vozila account_balance Elektroprivreda HZHB 30. jun 2018 business Karting klub d.o.o. Pranje 113 KM
108 receipt Pranje vozila account_balance Elektroprivreda HZHB 30. jun 2018 business Euroblitz Pranje 110 KM
109 receipt Usluga pranja vozila account_balance Elektrodistribucija Pale 29. jun 2018 business SZ Vulkanizerska radnja "Badnjar" Kalinovik Pranje 30 KM
110 receipt Pranje službenog vozila account_balance Tržnice pijace Sarajevo 27. jun 2018 business AUTOPRAONICA S.O.R. BLIST Pranje 8 KM
111 receipt Pranje službenog vozila account_balance Tržnice pijace Sarajevo 27. jun 2018 business OR Autopraonica, Vl. Amar Fočo Pranje 10 KM
112 receipt Nabavka usluge pranja vozila account_balance A.D. ''Vodovod i kanalizacija'' Bijeljina 25. jun 2018 business ZTR MARKOVIĆ BIJELJINA Pranje 483 KM
113 receipt Usluge pranja službenih vozila na lokaciji Mostar account_balance Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH 25. jun 2018 business Guma M Mostar, Autoperionica Dobro Banja Luka Pranje 105 KM
114 receipt Usluge pranja službenih vozila na lokaciji Tuzla account_balance Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH 25. jun 2018 business Guma M Mostar, Autoperionica Dobro Banja Luka Pranje 45 KM
115 receipt Usluge pranja službenih vozila na lokaciji Banja Luka account_balance Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH 22. jun 2018 business Guma M Mostar, Autoperionica Dobro Banja Luka Pranje 598 KM
116 receipt Nabavka usluge pranja SMV za PS I. Sarajevo account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske 21. jun 2018 business NIŠIĆ - PROM Pranje 2.000 KM
117 receipt Nabavka usluge pranja SMV za PU Bijeljina account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske 21. jun 2018 business NESKOVIC DOO Pranje 6.000 KM
118 receipt Javna nabavka vulkanizerskih i usluga pranja automobila za potrebe službenih vozila Grada Goražda i Profesionalne vatrogasne jedinice account_balance Grad Goražde 20. jun 2018 business OR "A&N" Pranje 1.658 KM
119 receipt Pranje službenog vozila account_balance Federalni zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 20. jun 2018 business ZFF Radijal Pranje 5 KM
120 receipt Pranje službenog vozila account_balance Federalni zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 19. jun 2018 business OR "MEDIĆ 1" Pranje 15 KM