# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum zaključenja ugovora Izabrana kompanija Vrsta usluge Vrijednost
1 receipt Naftni proizvodi ,gorivo,ele. energija i ostali izvori energije account_balance Gras Sarajevo 31. dec 2018 business Green oil d.o.o. Gorivo 37.000 KM
2 receipt Bezolovni benzin 95 account_balance Hidroelektrane na Drini Višegrad 31. dec 2018 business HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO Gorivo 90 KM
3 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 31. dec 2018 business holdina doo Gorivo 1.027 KM
4 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 31. dec 2018 business holdina doo Gorivo 291 KM
5 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 31. dec 2018 business Tioil d.o.o. Gorivo 789 KM
6 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 31. dec 2018 business Tioil d.o.o. Gorivo 602 KM
7 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 31. dec 2018 business Tioil d.o.o. Gorivo 1.218 KM
8 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 31. dec 2018 business Zovko auto d.o.o. Gorivo 860 KM
9 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 31. dec 2018 business Zovko auto d.o.o. Gorivo 259 KM
10 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 31. dec 2018 business Zabrišće B&M d.o.o. Gorivo 951 KM
11 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 31. dec 2018 business BTG d.o.o. Tomislavgrad Gorivo 1.024 KM
12 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 31. dec 2018 business HOLDINA d.o.o. Gorivo 76 KM
13 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 31. dec 2018 business HOLDINA d.o.o. Gorivo 74 KM
14 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 31. dec 2018 business Tioil d.o.o. Gorivo 201 KM
15 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 31. dec 2018 business Autocommerce Gornji Vakuf-Uskoplje Gorivo 80 KM
16 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 31. dec 2018 business Zabrišće B&M d.o.o. Gorivo 74 KM
17 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 31. dec 2018 business Zabrišće B&M d.o.o. Gorivo 97 KM
18 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 31. dec 2018 business BTG d.o.o. Tomislavgrad Gorivo 57 KM
19 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 31. dec 2018 business Lager Posušje Gorivo 258 KM
20 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 31. dec 2018 business PERIĆ D.O.O. Gorivo 82 KM