# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum zaključenja ugovora Izabrana kompanija Vrsta usluge Vrijednost
1 receipt Nabavka goriva za vozila opštinske uprave account_balance Općina Mrkonjić Grad 28. dec 2018 business MG Petrol d.o.o. Gorivo 25.555 KM
2 receipt Nabavka roba goriva za motorna vozila JZU Dom zdravlja Prnjavor account_balance Dom zdravlja Prnjavor 28. dec 2018 business Nestro petrol Banja Luka Gorivo 45.606 KM
3 receipt Gorivo za vozila i mehanizaciju account_balance "Komunalac" Derventa 25. dec 2018 business Nestro petrol Banja Luka Gorivo 142.803 KM
4 receipt Euro dizel 4 account_balance Dom zdravlja Banja Luka 5. dec 2018 business Četiri S Gorivo 12 KM
5 receipt Euro dizel 5 account_balance Dom zdravlja Banja Luka 20. nov 2018 business Brčko Gas Gorivo 17 KM
6 receipt Nabavka goriva za motorna vozila i radne mašine account_balance Komunalno društvo Maglaj 15. nov 2018 business ENERGOPETROL d.d. Sarajevo Gorivo 63.518 KM
7 receipt Gorivo za motorna vozila account_balance Dom zdravlja Stari grad Mostar 10. nov 2018 business Hifa Tešanj Gorivo 86.025 KM
8 receipt Bezolovni benzin 95 account_balance Dom zdravlja Banja Luka 7. nov 2018 business Nestro petrol Banja Luka Gorivo 31 KM
9 receipt Gorivo za "Centar za gazdovanje kršem" Trebinje account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 2. nov 2018 business Nestro petrol Banja Luka, HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO, Biotrejd d.o.o., Krajinapetrol ad Banja Luka, Sana-kop d.o.o., Bosna-impex d.o.o. Gorivo 64.646 KM
10 receipt Gorivo za "Centar za sjemensko-rasadničku proizvodnju" Doboj account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 2. nov 2018 business Nestro petrol Banja Luka, HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO, Biotrejd d.o.o., Krajinapetrol ad Banja Luka, Sana-kop d.o.o., Bosna-impex d.o.o. Gorivo 17.140 KM
11 receipt Gorivo za "Istraživačko-razvojni i projektni centar" Banja Luka account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 2. nov 2018 business Nestro petrol Banja Luka, HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO, Biotrejd d.o.o., Krajinapetrol ad Banja Luka, Sana-kop d.o.o., Bosna-impex d.o.o. Gorivo 48.681 KM
12 receipt Gorivo za direkciju Javnog preduzeća Sokolac account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 2. nov 2018 business Nestro petrol Banja Luka, HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO, Biotrejd d.o.o., Krajinapetrol ad Banja Luka, Sana-kop d.o.o., Bosna-impex d.o.o. Gorivo 29.056 KM
13 receipt Gorivo za odjel Direkcije Javnog preduzeća Banja Luka account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 2. nov 2018 business Nestro petrol Banja Luka, HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO, Biotrejd d.o.o., Krajinapetrol ad Banja Luka, Sana-kop d.o.o., Bosna-impex d.o.o. Gorivo 36.060 KM
14 receipt Gorivo za RJ "Bišina" Šekovići account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 2. nov 2018 business Nestro petrol Banja Luka, HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO, Biotrejd d.o.o., Krajinapetrol ad Banja Luka, Sana-kop d.o.o., Bosna-impex d.o.o. Gorivo 10.175 KM
15 receipt Gorivo za RJ "Gornja Puharska" Prijedor account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 2. nov 2018 business Nestro petrol Banja Luka, HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO, Biotrejd d.o.o., Krajinapetrol ad Banja Luka, Sana-kop d.o.o., Bosna-impex d.o.o. Gorivo 7.094 KM
16 receipt Gorivo za RJ "Stanovi" Doboj account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 2. nov 2018 business Nestro petrol Banja Luka, HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO, Biotrejd d.o.o., Krajinapetrol ad Banja Luka, Sana-kop d.o.o., Bosna-impex d.o.o. Gorivo 12.360 KM
17 receipt Gorivo za RJ "Stupine" Nevesinje account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 2. nov 2018 business Nestro petrol Banja Luka, HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO, Biotrejd d.o.o., Krajinapetrol ad Banja Luka, Sana-kop d.o.o., Bosna-impex d.o.o. Gorivo 8.302 KM
18 receipt Gorivo za ŠG "Borja" Teslić account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 2. nov 2018 business Nestro petrol Banja Luka, HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO, Biotrejd d.o.o., Krajinapetrol ad Banja Luka, Sana-kop d.o.o., Bosna-impex d.o.o. Gorivo 47.250 KM
19 receipt Gorivo za ŠG "Botin" Nevesinje account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 2. nov 2018 business Nestro petrol Banja Luka, HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO, Biotrejd d.o.o., Krajinapetrol ad Banja Luka, Sana-kop d.o.o., Bosna-impex d.o.o. Gorivo 27.156 KM
20 receipt Gorivo za ŠG "Čemernica" Kneževo account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 2. nov 2018 business Nestro petrol Banja Luka, HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO, Biotrejd d.o.o., Krajinapetrol ad Banja Luka, Sana-kop d.o.o., Bosna-impex d.o.o. Gorivo 67.000 KM