# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum zaključenja ugovora Izabrana kompanija Vrsta usluge Vrijednost
1 receipt Bezolovni benzin 95 account_balance Hidroelektrane na Drini Višegrad 31. dec 2018 business HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO Gorivo 90 KM
2 receipt Nabavka dizela account_balance Elektrodistribucija Pale 31. dec 2018 business Blondi d.o.o. Kalinovik Gorivo 138 KM
3 receipt Nabavka goriva ( Decembar 2018 ) account_balance Agencija za javne nabavke BiH 31. dec 2018 business Petrol BH Oil Company Sarajevo Gorivo 316 KM
4 receipt T 135/18 Nabavka dizel goriva za putnička vozila account_balance Rudnik i termoelektrana Ugljevik 31. dec 2018 business Nestro petrol Banja Luka Gorivo 98.843 KM
5 receipt Nabavka goriva za vozila opštinske uprave account_balance Općina Mrkonjić Grad 28. dec 2018 business MG Petrol d.o.o. Gorivo 25.555 KM
6 receipt Nabavka roba goriva za motorna vozila JZU Dom zdravlja Prnjavor account_balance Dom zdravlja Prnjavor 28. dec 2018 business Nestro petrol Banja Luka Gorivo 45.606 KM
7 receipt Dizel account_balance Vodovod Banja Luka 26. dec 2018 business Super Petrol d.o.o. Banja Luka Gorivo 788 KM
8 receipt Š-XII-II-17/18 - Benzin MB 98 account_balance Rudnici "Kreka" Tuzla 26. dec 2018 business HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO Gorivo 404 KM
9 receipt Dizel gorivo u van poslovne svrhe (15.000 L) account_balance Rudnik mrkog uglja Đurđevik 25. dec 2018 business HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO Gorivo 29.610 KM
10 receipt Gorivo za vozila i mehanizaciju account_balance "Komunalac" Derventa 25. dec 2018 business Nestro petrol Banja Luka Gorivo 142.803 KM
11 receipt Nabavka goriva za potrebe Općine Velika Kladuša account_balance Općina Velika Kladuša 25. dec 2018 business Grand Benz Gorivo 27.112 KM
12 receipt Nabavka goriva account_balance Agencija za bankarstvo Federacije 23. dec 2018 business Petrol dd Ljubljana Gorivo 45 KM
13 receipt Nabavka goriva account_balance Agencija za bankarstvo Federacije 21. dec 2018 business OMV Slovenija Gorivo 83 KM
14 receipt Nabavka goriva account_balance Agencija za bankarstvo Federacije 20. dec 2018 business G-Petrol d.o.o. Gorivo 33 KM
15 receipt Nabavka goriva account_balance Agencija za bankarstvo Federacije 20. dec 2018 business Holdina Lepenica Zapad Gorivo 117 KM
16 receipt Nabavka goriva za prevoz account_balance Tržnice pijace Sarajevo 20. dec 2018 business HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO Gorivo 8.418 KM
17 receipt Nabavka pogonskog goriva BAS EN 590 za potrebe PS Osmaci account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske 18. dec 2018 business SAS Priboj Gorivo 5.000 KM
18 receipt Bezolovni benzin 95 account_balance Hidroelektrane na Drini Višegrad 16. dec 2018 business HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO Gorivo 59 KM
19 receipt Nafta account_balance Rudnik mrkog uglja Đurđevik 14. dec 2018 business HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO - PJ ŽIVINICE Gorivo 99 KM
20 receipt Nabavka goriva account_balance Agencija za bankarstvo Federacije 12. dec 2018 business PETROL d.o.o. Gorivo 54 KM