# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka putničkog/službenog automobila account_balance Parlament Federacije - Dom naroda 12. mar 2018 2 0 business Porsche BH Sarajevo 90.000 KM 81.800 KM
2 error Nabavka motornih vozila za potrebe Uprave za šumarstvo Kantona Sarajevo account_balance Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo 11. jul 2018 3 0 business Lada auto Banja Luka 49.990 KM 65.960 KM
3 error Službeno putničko vozilo account_balance Investiciono razvojna banka Republike Srpske 29. aug 2018 1 1 business Autokomerc V.S. Banja Luka 55.600 KM 55.555 KM
4 library_books Nabavka novog motornog vozila account_balance Općinski sud u Livnu 24. maj 2018 1 0 business AC Krželj Livno 51.251 KM 51.250 KM
5 library_books Kamion za sakupljanje i transport komunalnog otpada account_balance "Komunalac" Teslić 15. jun 2018 1 0 business Ostić prevoz Banja Luka 51.300 KM 50.419 KM
6 library_books Motorna vozila account_balance Šumarski fakultet u Sarajevu 18. maj 2018 1 0 business AC Školjić Tešanj 60.000 KM 50.227 KM
7 error Nabavka vozila za odvoz smetlja - rabljeno account_balance 6. mart Goražde 7. feb 2018 1 0 business Gradatin Sarajevo 47.000 KM 50.000 KM
8 library_books Rabljeno teretno motorno vozilo account_balance Komunalije Velika Kladuša 2. jul 2018 1 0 business TRI-M Velika Kladuša 50.000 KM 50.000 KM
9 library_books Javna nabava rabljenih motornih vozila za potrebe JU Zavoda za odgoj i obrazovanje account_balance Zavod za odgoj i obrazovanje Široki Brijeg 27. nov 2018 2 0 business MRM export - import d.o.o. 49.999 KM 49.999 KM
10 error Nabava polovnog specijalnog komunalnog vozila "samopodizača" account_balance Komunalno Livno 15. feb 2018 1 0 business T&A Auto Visoko 49.500 KM 49.999 KM
11 library_books Nabavka službenog putničkog motornog vozila sa pogonom na sva četiri točka account_balance Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije BiH 15. feb 2018 1 0 business M.R.M. Ljubuški 50.000 KM 49.990 KM
12 error Nabava putničkog motornog vozila za službenu upotrebu account_balance Općina Orašje 25. jan 2018 1 0 business Autoservis Senković Odžak 49.999 KM 49.743 KM
13 library_books Nabavka putničkog kombi motornog vozila za potrebe JU Dom zdravlja Donji Vakuf account_balance Dom zdravlja Donji Vakuf 3. sep 2018 1 0 business CM - Cozmetic market Vitez 49.570 KM 49.568 KM
14 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Ured za reviziju institucija u Federaciji 28. jun 2018 1 0 business M.R.M. Ljubuški 49.500 KM 49.490 KM
15 error Nabavka i isporuka kamiona za odvoz otpada account_balance Vodovod i komunalije Zvornik 25. sep 2018 1 0 business M&V Group Zvornik 45.000 KM 49.250 KM
16 library_books Nabavka korišćenog sanitetskog vozila account_balance Dom zdravlja Lopare 10. sep 2018 1 0 business Swiss Auto Brčko Distrikt 49.000 KM 49.000 KM
17 library_books Nabavka službenih teretnih motornih vozila account_balance Protivgradna preventiva Republike Srpske 19. jun 2018 2 0 business Guma M Mostar 50.000 KM 49.000 KM
18 library_books Nabavka roba, korišteno vozila za odvoz smeća account_balance Komunalno Milići 23. apr 2018 1 0 business Ostić prevoz Banja Luka 49.990 KM 48.900 KM
19 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Općina Lopare 4. jul 2018 1 0 business Autorad Pelagićevo 47.008 KM 46.987 KM
20 library_books Nabavka putničkog vozila account_balance Univerzitet u Tuzli 19. jul 2018 1 0 business Brijest Gračanica 46.200 KM 46.200 KM