arrow_downward Tražene specifikacije

Predmet nabavke je korišteno vozilo za odvoz smeća sljedećih karakteristika: ŠASIJA: 1. Da je vozilo ispravno i spremno za korištenje, 2. Pogon: 4 x 2, 3. Broj preĊenih kilometara: maksimalno 200 000 km, 4. Godina proizvodnje: 2007. god. ili mlaĊe, 5. Broj osovina: 2, 6. Motor: Dizel, min EURO 4, 7. Snaga motora: maksimalno 160-190 kW 8. Mjenjaĉ: manuelni 4+4+R 9. Ukupna tehniĉki dozvoljena težina: min 15 t 10. Broj sjedišta : min 3 11. Sjedište vozaĉa sa vazdušnim ogibljenjem 12. Tahograf 13. Ukupna dužina opremljenog vozila:max 8 m 14. Ukupna širina opremljenog vozila bez retrovizora: max 2,5 m 15. Ukupna visina opremljenog vozila: max 3,5 m 16. Kamera za pregled zadnjeg dijela vozila sa monitorom na sredini kontrolne table 17. Zvuĉni signal za vožnju unazad 18. Boĉna zaštita od podlijetanja 19. Izvod za izduvne gasove iza kabine uz nadogradnju 20. Sistem koĉenja : pneumatski 21. Retrovizori: boĉni lijevi i desni; prednji; retrovizori lijevi i desni za mrtve uglove 22. Da vozilo ima ABS i ASR 23. Da vozilo nema nikakvog pravnog tereta na sebi, niti bilo kakva druga prava trećih lica (zalog, lizing i sliĉno). NADOGRADNJA: 24. Godina proizvodnje: 2007. god. ili mlaĊe 25. Komunalna nadogradnja za sakupljanje, sabijanje i prevoz komunalnog i reciklažnog otpada 26. Korisna zapremina sabirnog sanduka: 8-10 m3 27. Koeficijent sabijanja smeća: min 5:1 28. Sistem sabijanja: hidrauliĉna potisna ploĉa 29. Kapacitet spremnika za hidrauliĉno ulje: min 150 l 30. Komandna kutija na zadnjem desnom dijelu nadogradnje sa elektronskom blokadom (manuelni stop sistem)
Kom 1
31. Sve vanjske upravljaĉke tastature vodonepropusne, sa nivoom zaštite min IP65 32. Nogostup i rukohvat za prevoz dva radnika 33. Istresaĉ za kante i kontejnere razliĉitih zapremina (120, 140,240,360,1100 l) 34. Mogućnost pražnjenja kanti pojedinaĉno i u paru 35. Gabaritna svjetla 36. Rezervoar sa ispusnim ventilom za otpadne vode, 37. Kompletna nadogradnja potpuno ispravna i spremna za rad PNEUMATICI 38. Ĉeliĉne felge na svim toĉkovima 39. Pneumatici: 11x22,5 40. Dupli pogonski toĉkovi 41. Stanje guma: 80-100% SIGNALIZACIJA: 42. Minimalno jedno rotaciono svjetlo na vozaĉevoj strani kabine i jedno na zadnjem lijevom gornjem dijelu šasije –nadogradnje sa ukljuĉivanjem iz kabine 43. Pomoćna rasvjeta: Osvjetljenje zadnjeg radnog prostora sa dva reflektora OSTALA OPREMA: 44. Podmetaĉi za toĉkove, plastiĉni, u ležištima na šasiji iza prednjih toĉkova 45. Kutija za alat: dizalica, poluga za podizanje kabine, kljuĉ za odvrtanje toĉkova kamiona 46. Komplet prve pomoći

library_books Detalji tendera

access_time Rok za prijem ponuda
23. apr 2018
chevron_right Šifra tendera
16934-7-1-3/18
chevron_right Broj vozila
1
chevron_right Vrsta Postupka
Konkurentski zahtjev
chevron_right Faza Postupka
Završen
chevron_right Naziv ugovornog organa
Komunalno Milići
business Izabrani ponuđač
Ostić prevoz Banja Luka
directions_car Vrsta vozila
Kamion
directions_car Vrsta motora
Dizel
directions_car Stanje vozila
Polovno
chevron_right Tenderska dokumentacija objavljena na portalu JN
Da
chevron_right E-aukcija
Ne

attachment Tenderska dokumentacija

TD_16934-7-1-3_18.zip