# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
161 error Nabavka putničkih motornih vozila account_balance Opština Kakanj 7. maj 2018 2 1 business A.S. autocentar Zenica 55.000 KM 55.581 KM
162 error Službeno putničko vozilo account_balance Investiciono razvojna banka Republike Srpske 29. aug 2018 1 1 business Autokomerc V.S. Banja Luka 55.600 KM 55.555 KM
163 library_books Sanitetsko motorno vozilo account_balance Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići 30. nov 2018 1 2 business Pavić-komerc Tuzla 59.830 KM 55.547 KM
164 library_books Nabavka dva komandna vozila account_balance Grad Banja Luka 20. jun 2018 2 1 business Autoservis i dijelovi BL Banja Luka 55.500 KM 55.400 KM
165 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Radiotelevizija BiH 24. aug 2018 3 1 business Lada auto Banja Luka 0 KM 55.115 KM
166 error Nabavka novog službenog vozila account_balance Vazduhoplovni servis Republike Srpske 5. sep 2018 1 1 business Autoservis i dijelovi BL Banja Luka 54.700 KM 54.600 KM
167 library_books Vozila LOT 10 Terenska vozila account_balance Elektroprivreda HZHB 4. okt 2018 2 1 business Guma M Mostar 54.500 KM 54.500 KM
168 library_books Nabavka novog putničkog automobila za potrebe Opštinske uprave opštine Gacko account_balance Opština Gacko 6. aug 2018 1 1 business Auto Servis NV Banja Luka 54.500 KM 54.400 KM
169 error Nabavka putničkog automobila account_balance Opština Laktaši 10. maj 2018 1 1 business Porsche BH Sarajevo 55.555 KM 53.824 KM
170 library_books Nabavka dva mala teretna motorna vozila account_balance Komunalno Brčko 23. jan 2019 2 1 business Guma M Mostar 54.000 KM 53.600 KM
171 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 11. jul 2018 2 1 business Brčko-gas Brčko 53.360 KM 53.359 KM
172 library_books Nabavka putničkih motornih vozila niže klase account_balance Grad Tuzla 21. maj 2018 3 1 business Cosmos Commerce Tuzla 55.000 KM 52.933 KM
173 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 10. aug 2018 2 2 business Blok Sarajevo 52.130 KM 52.130 KM
174 library_books Nabava sanitetskog vozila za potrebe Službe hitne medicinske pomoći u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Usora account_balance Dom zdravlja Usora 28. sep 2018 1 1 business AC Školjić Tešanj 65.000 KM 51.675 KM
175 library_books Nabavka službenog motornog vozila više klase account_balance Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida 29. okt 2018 1 1 business Triab Sarajevo 52.000 KM 51.595 KM
176 library_books Nabavka i isporuka putničkih motornih vozila za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje account_balance Uprava za indirektno oporezivanje BiH 11. okt 2018 3 1 business Porsche BH Sarajevo 51.282 KM 51.282 KM
177 library_books Nabavka specijalizovanog kombi vozila za potrebe Azilantskog centra Delijaši account_balance Ministarstvo sigurnosti BiH 10. dec 2018 1 3 business Grand Automotive Sarajevo 51.282 KM 51.280 KM
178 library_books Nabavka motornog vozila account_balance Ministarstvo vanjskih poslova BiH 22. mar 2018 1 1 business M.R.M. Ljubuški 51.282 KM 51.273 KM
179 library_books Nabavka 2 (dva) automobila za potrebe Općine Novo Sarajevo account_balance Opština Novo Sarajevo 14. dec 2018 2 1 business Porsche BH Sarajevo 51.282 KM 51.268 KM
180 library_books Nabava automobila za potrebe Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 2. okt 2018 3 1 business Lada auto Banja Luka, Brčko-gas Brčko 51.282 KM 51.257 KM