# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
141 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske 6. jun 2018 1 1 business Auto Servis NV Banja Luka 69.393 KM 62.300 KM
142 library_books Nabavka i isporuka terenskog motornog vozila account_balance Opština Centar Sarajevo 16. jul 2018 1 1 business Bunjo Sarajevo 63.000 KM 62.055 KM
143 library_books Nabavka i isporuka jednog kombi vozila za hitnu medicinsku pomoć account_balance Opština Centar Sarajevo 19. jul 2018 1 1 business Grand Automotive Sarajevo 62.000 KM 61.150 KM
144 error Nabavka i isporuka terenskog vozila za potrebe Općinskog štaba civilne zaštite account_balance Opština Centar Sarajevo 27. jul 2018 1 1 business Uno Tešanj 65.000 KM 60.872 KM
145 library_books T 130/17/P Nabavka putničkog vozila account_balance Rudnik i termoelektrana Ugljevik 20. feb 2018 1 1 business Autorad Pelagićevo 60.000 KM 59.999 KM
146 library_books Nabavka putničkog vozila account_balance Rudnik i termoelektrana Ugljevik 17. apr 2018 1 1 business Auto-in Brčko 60.000 KM 59.990 KM
147 library_books Nabavka novog nekorištenog putničkog kombi vozila za prevoz đaka account_balance Opština Glamoč 17. jul 2018 1 1 business Guma M Mostar 60.000 KM 59.900 KM
148 error Nabavka službenog vozila account_balance Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća 11. okt 2018 1 1 business Autokomerc V.S. Banja Luka 60.000 KM 59.829 KM
149 library_books Nabavka sanitetskog vozila za potrebe JZU Dom zdravlja Istočno Sarajevo account_balance Opština Istočna Ilidža 22. aug 2018 1 1 business Connecta Sarajevo 59.800 KM 59.790 KM
150 library_books Nabavka više službenih automobila za potrebe Gradske uprave account_balance Grad Bijeljina 16. apr 2018 3 1 business LD auto Bijeljina 59.829 KM 59.743 KM
151 library_books Sanitetsko vozilo account_balance Dom zdravlja Banovići 29. jun 2018 1 1 business Pavić-komerc Tuzla 65.000 KM 59.743 KM
152 library_books Nabavka vozila putem finansijskog leasinga account_balance Opština Visoko 5. nov 2018 1 1 business Porsche BH Sarajevo 59.829 KM 59.682 KM
153 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Opština Kotor Varoš 10. dec 2018 1 1 business Auto Servis NV Banja Luka 60.000 KM 59.561 KM
154 library_books Nabavka vozila za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj account_balance Termoelektrana Kakanj 31. maj 2018 1 1 business Porsche BH Sarajevo 59.500 KM 59.480 KM
155 library_books Nabavka spcijalnog vozila za pogrebne usluge account_balance Pokop Sarajevo 18. jun 2018 1 1 business Grand Automotive Sarajevo 60.000 KM 59.450 KM
156 library_books Nabavka sanitetskog vozila sa pratećom opremom account_balance Dom zdravlja Bratunac 20. nov 2019 1 1 business Guma M Mostar 65.000 KM 58.250 KM
157 library_books Nabavka putničkih utomobila account_balance Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica 29. nov 2019 3 1 business Hyundai auto BH Sarajevo 58.000 KM 57.900 KM
158 library_books Kombi vozilo za prevoz pacijenata na hemodijalizu account_balance Dom zdravlja Zavidovići 4. dec 2018 1 1 business AC Školjić Tešanj 65.000 KM 57.719 KM
159 library_books Nabavka putničkog kombi vozila account_balance Termoelektrana Tuzla 10. jun 2019 1 1 business Nipex Tuzla 59.000 KM 57.000 KM
160 error Nabava putničkog motornog vozila account_balance Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru 28. maj 2018 1 1 business Auto Koncept Široki Brijeg 56.500 KM 56.000 KM