# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
21 library_books Nabavka motornog putničkog vozila account_balance Agencija za vodno područje rijeke Save 30. okt 2018 1 2 business Porsche BH Sarajevo 50.000 KM 40.798 KM
22 library_books Nabavka službenog putničkog automobila account_balance Agencija za javne nabavke BiH 29. maj 2018 1 0 business Porsche BH Sarajevo 40.341 KM 40.333 KM
23 library_books Jedno putničko motorno vozilo u službene svrhe account_balance Razvojna agencija "Serda" Sarajevo 18. jun 2018 1 0 business Porsche BH Sarajevo 40.000 KM 38.997 KM
24 library_books Nabavka i isporuka motornih vozila za potrebe organa Kantona Sarajevo account_balance Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo 15. mar 2018 1 1 business Porsche BH Sarajevo, Bunjo Sarajevo 0 KM 38.880 KM
25 library_books Nabavka vozila account_balance Opština Novi Grad Sarajevo 4. jun 2018 1 0 business Porsche BH Sarajevo 42.735 KM 38.766 KM
26 error Motorno vozilo limuzina account_balance Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Istočno Sarajevo 8. nov 2018 1 0 business Porsche BH Sarajevo 36.750 KM 36.752 KM
27 library_books Nabavka putničkih vozila account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 20. sep 2018 1 1 business Porsche BH Sarajevo, Brijest Gračanica 36.496 KM 35.709 KM
28 error Nabavka službenog vozila account_balance Izvozno kreditna agencija BiH 3. maj 2018 1 0 business Porsche BH Sarajevo 35.000 KM 35.512 KM
29 library_books Kupovina putničkog motornog vozila account_balance Odbor državne službe za žalbe 12. mar 2018 1 2 business Porsche BH Sarajevo 34.188 KM 34.179 KM
30 library_books Nabavka i isporuka putničkih motornih vozila za potrebe UIO account_balance Uprava za indirektno oporezivanje BiH 17. dec 2018 1 1 business Porsche BH Sarajevo 34.188 KM 34.176 KM
31 library_books Nabavka novog putničkog motornog vozila nize srednje klase account_balance Služba za poslove sa strancima BiH 15. nov 2018 1 1 business Porsche BH Sarajevo 34.180 KM 34.170 KM
32 error Nabavka i isporuka motornih vozila za potrebe Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo account_balance Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo 27. aug 2018 2 0 business Porsche BH Sarajevo 29.920 KM 30.170 KM
33 error Kupovina motornog vozila za potrebe Policijske uprave Srati grad Sarajevo account_balance Opština Stari Grad Sarajevo 29. okt 2018 1 0 business Porsche BH Sarajevo 25.000 KM 25.630 KM
34 library_books Nabavka putničkog vozila account_balance Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH 4. jun 2018 1 0 business Porsche BH Sarajevo 18.743 KM 18.741 KM