# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 error Nabavka novog putničkog kombi vozila i novih putničkih automobila srednje klase account_balance Federalna uprava policije 25. jun 2018 6 2 business Porsche BH Sarajevo 248.000 KM 248.565 KM
2 library_books Četiri furgon vozila account_balance Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 12. okt 2018 4 1 business Porsche BH Sarajevo 260.683 KM 247.182 KM
3 library_books Nabavka i isporuka službenih putničkih automobila po lotovima account_balance Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije 13. dec 2018 8 2 business Porsche BH Sarajevo, AC Betanija Sarajevo 205.000 KM 190.680 KM
4 library_books Nabavka vozila account_balance Sarajevo-šume Sarajevo 7. aug 2018 1 1 business Porsche BH Sarajevo, Sejari Sarajevo 210.000 KM 182.807 KM
5 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Sarajevogas Sarajevo 16. okt 2018 8 1 business Porsche BH Sarajevo 180.000 KM 169.997 KM
6 library_books Nabavka putničkog i kombi vozila account_balance Grad Sarajevo 27. feb 2018 2 1 business Porsche BH Sarajevo 130.000 KM 125.335 KM
7 library_books Nabavka vozila account_balance Toplane Sarajevo 7. jun 2018 5 1 business Porsche BH Sarajevo 100.000 KM 99.993 KM
8 library_books Nabavka putničkog/službenog automobila account_balance Parlament Federacije - Dom naroda 12. mar 2018 2 0 business Porsche BH Sarajevo 90.000 KM 81.800 KM
9 library_books Nabavka putničkog kombi vozila i jednoosovinske kočione prikolice po LOT-ovima account_balance Opština Novi Grad Sarajevo 10. jan 2019 1 1 business Porsche BH Sarajevo, Migros Sarajevo 76.068 KM 76.581 KM
10 library_books Nabavka dva nova motorna vozila za potrebe Federalng ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u okviru Jedinice za implementaciju Projekta CEB II-PIU FBiH account_balance Fedralno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica 26. jul 2018 2 1 business Porsche BH Sarajevo 70.000 KM 64.338 KM
11 library_books Nabavka vozila putem finansijskog leasinga account_balance Opština Visoko 5. nov 2018 1 1 business Porsche BH Sarajevo 59.829 KM 59.682 KM
12 library_books Nabavka vozila za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj account_balance Termoelektrana Kakanj 31. maj 2018 1 1 business Porsche BH Sarajevo 59.500 KM 59.480 KM
13 library_books Nabavka kupovine vozila account_balance Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu 12. nov 2018 1 1 business Porsche BH Sarajevo 60.000 KM 57.739 KM
14 error Nabavka putničkog automobila account_balance Opština Laktaši 10. maj 2018 1 1 business Porsche BH Sarajevo 55.555 KM 53.824 KM
15 library_books Nabavka i isporuka putničkih motornih vozila za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje account_balance Uprava za indirektno oporezivanje BiH 11. okt 2018 3 1 business Porsche BH Sarajevo 51.282 KM 51.282 KM
16 library_books Nabavka 2 (dva) automobila za potrebe Općine Novo Sarajevo account_balance Opština Novo Sarajevo 14. dec 2018 2 1 business Porsche BH Sarajevo 51.282 KM 51.268 KM
17 library_books Nabavka službenih automobila za potrebe JU Zavoda za zapošljavanje RS account_balance Zavod za zapošljavanje Republike Srpske Pale 29. mar 2018 1 1 business Porsche BH Sarajevo, Lada auto Banja Luka 49.500 KM 49.214 KM
18 library_books Javna nabavka novog putničkog terenskog motornog vozila account_balance Grad Goražde 29. mar 2018 1 0 business Porsche BH Sarajevo 47.000 KM 46.153 KM
19 library_books Nabavka putničkih vozila account_balance Rad Sarajevo 30. jul 2018 2 0 business Porsche BH Sarajevo 49.999 KM 45.299 KM
20 library_books Nabavka vozila account_balance Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH - VSTV 3. maj 2018 1 1 business Porsche BH Sarajevo 50.000 KM 42.726 KM