# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka polovnog teretnog specijalnog motornog vozila za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada account_balance Općina Petrovo 18. jun 2018 1 3 business Ostić prevoz Banja Luka 51.280 KM 50.800 KM
2 library_books Kamion za sakupljanje i transport komunalnog otpada account_balance "Komunalac" Teslić 15. jun 2018 1 0 business Ostić prevoz Banja Luka 51.300 KM 50.419 KM
3 library_books Nabavka polovnog kamiona za odvoz komunalnog otpada account_balance Komunalno Breza 9. jan 2019 1 2 business Ostić prevoz Banja Luka 70.000 KM 49.850 KM
4 library_books Nabavka roba, korišteno vozila za odvoz smeća account_balance Komunalno Milići 23. apr 2018 1 0 business Ostić prevoz Banja Luka 49.990 KM 48.900 KM