# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
21 directions_car DAF - 55-250 "Komunalac" Tuzla Kamion Nije navedeno 184 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
22 directions_car DAF - DAF FAT 75250 Javno komunalno poduzeće Čapljina Kamion 183 kW 1998 0 KM Preuzmi dokument
23 directions_car DAF - FAT 75240 10 juli Bosanska Krupa Kamion 0 KM Preuzmi dokument
24 directions_car DAF - DAF YA 4440 10 juli Bosanska Krupa Kamion 0 KM Preuzmi dokument
25 directions_car DAF - 45-160 "Komunalac" Tuzla Kamion Nije navedeno 2008 0 KM Preuzmi dokument
26 directions_car DAF - 55-250 "Komunalac" Tuzla Kamion Nije navedeno 184 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
27 directions_car DAF - 4440 DT 405 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1981 0 KM Preuzmi dokument
28 directions_car Daimer Benz - 1635 Gras Sarajevo Kamion Nije navedeno 0 KM Preuzmi dokument
29 directions_car Daimer Benz Gras Sarajevo Kamion Nije navedeno 0 KM Preuzmi dokument
30 directions_car Daimer Benz Gras Sarajevo Kamion Nije navedeno 0 KM Preuzmi dokument
31 directions_car FAP Vodovod Prijedor Kamion Nije navedeno 151 kW 1992 0 KM Preuzmi dokument
32 directions_car FAP Vodovod Prijedor Kamion Nije navedeno 151 kW 1988 0 KM Preuzmi dokument
33 directions_car FAP - 14/14 Šume Tuzlanskog kantona Kladanj Kamion Nije navedeno 107 kW 1990 0 KM Preuzmi dokument
34 directions_car FAP - 2226 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1986 0 KM Preuzmi dokument
35 directions_car FAP - 2026 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1976 0 KM Preuzmi dokument
36 directions_car FAP - 1314 Ministarstvo odbrane BiH Kamion 1980 0 KM Preuzmi dokument
37 directions_car FAP - 2226 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1986 0 KM Preuzmi dokument
38 directions_car FAP - 1620/BD Grad Cazin Kamion Nije navedeno 147 kW 1987 0 KM Preuzmi dokument
39 directions_car FAP Grad Prijedor Kamion Nije navedeno 0 KM Preuzmi dokument
40 directions_car FAP Vodovod Trebinje Kamion 107 kW 1985 0 KM Preuzmi dokument