# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
41 directions_car Audi - A6 Tužilaštvo BiH Putničko Dizel 180 kW 2014 102.750 KM Preuzmi dokument
42 directions_car BMW Ministarstvo sigurnosti BiH Putničko Nije navedeno 190 kW 2016 99.999 KM Preuzmi dokument
43 directions_car Audi - A 6 Ministarstvo pravde BiH Putničko Dizel 235 kW 2017 99.995 KM Preuzmi dokument
44 directions_car Audi - A-6 Predsjedništvo BiH Putničko Nije navedeno 176 kW 2008 99.900 KM Preuzmi dokument
45 directions_car Volkswagen - Passat Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Putničko Benzin 184 kW 2007 99.687 KM Preuzmi dokument
46 directions_car Volkswagen - Passat Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Putničko Benzin 184 kW 2007 99.687 KM Preuzmi dokument
47 directions_car Audi - A6 3.0 TDI QUATTRO STRONIC Sveučilište u Mostaru Putničko 200 kW 2017 98.982 KM Preuzmi dokument
48 directions_car Audi - A6 Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Putničko Dizel 160 kW 2015 98.700 KM Preuzmi dokument
49 directions_car Audi - A6 Ministarstvo finansija i trezora BiH Putničko Dizel 200 kW 2016 98.661 KM Preuzmi dokument
50 directions_car Volkswagen - T 6 Ministarstvo pravde BiH Kombi Dizel 110 kW 2017 98.397 KM Preuzmi dokument
51 directions_car Volkswagen - T 6 Ministarstvo pravde BiH Kombi Dizel 110 kW 2017 98.397 KM Preuzmi dokument
52 directions_car Audi - A 6 Ustavni sud BiH Putničko Dizel 180 kW 97.500 KM Preuzmi dokument
53 directions_car Audi - A6 Ministarstvo civilnih poslova BiH Putničko Dizel 180 kW 2013 97.110 KM Preuzmi dokument
54 directions_car Mitsubishi JP Rad Tešanj Kombi Nije navedeno 65 kW 1997 94.040 KM Preuzmi dokument
55 directions_car Volkswagen - T 5 Ministarstvo pravde BiH Kombi Dizel 132 kW 2014 90.909 KM Preuzmi dokument
56 directions_car Volkswagen - T 5 Ministarstvo pravde BiH Kombi Dizel 132 kW 2014 90.909 KM Preuzmi dokument
57 directions_car Volkswagen - Passat Vlada Federacije BiH Putničko Dizel 176 kW 2017 89.739 KM Preuzmi dokument
58 directions_car Volkswagen - T 5 Ministarstvo pravde BiH Kombi Dizel 132 kW 2013 89.329 KM Preuzmi dokument
59 directions_car Volkswagen - T 5 Ministarstvo pravde BiH Kombi Dizel 132 kW 2013 89.329 KM Preuzmi dokument
60 directions_car Nissan - Pathfinder YD 25-2.5. Općina Novo Sarajevo Putničko Nije navedeno 128 kW 2005 89.177 KM Preuzmi dokument