# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
141 error Nabava putničkog motornog vozila account_balance Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru 28. maj 2018 1 1 business Auto Koncept Široki Brijeg 56.500 KM 56.000 KM
142 error Nabavka putničkih motornih vozila account_balance Opština Kakanj 7. maj 2018 2 1 business A.S. autocentar Zenica 55.000 KM 55.581 KM
143 error Službeno putničko vozilo account_balance Investiciono razvojna banka Republike Srpske 29. aug 2018 1 1 business Autokomerc V.S. Banja Luka 55.600 KM 55.555 KM
144 library_books Nabavka dva komandna vozila account_balance Grad Banja Luka 20. jun 2018 2 1 business Autoservis i dijelovi BL Banja Luka 55.500 KM 55.400 KM
145 library_books Nabavka specijalnog sanitetskog vozila account_balance Dom zdravlja Bosanski Petrovac 25. jun 2018 1 1 business Pavić-komerc Tuzla 56.840 KM 55.128 KM
146 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Radiotelevizija BiH 24. aug 2018 3 1 business Lada auto Banja Luka 0 KM 55.115 KM
147 library_books Nabavka putničkog motornog vozila za potrebe Operatora za OIEiEK account_balance Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju 3. apr 2018 1 1 business Auto start Mostar 60.000 KM 54.863 KM
148 error Nabavka novog službenog vozila account_balance Vazduhoplovni servis Republike Srpske 5. sep 2018 1 1 business Autoservis i dijelovi BL Banja Luka 54.700 KM 54.600 KM
149 library_books Teretno, specijalno, motorno vozilo za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada account_balance Komunalac Foča 19. mar 2018 1 1 business Fire Trade Srebrenik 55.000 KM 54.500 KM
150 library_books Nabavka novog putničkog automobila za potrebe Opštinske uprave opštine Gacko account_balance Opština Gacko 6. aug 2018 1 1 business Auto Servis NV Banja Luka 54.500 KM 54.400 KM
151 error Nabavka putničkog automobila account_balance Opština Laktaši 10. maj 2018 1 1 business Porsche BH Sarajevo 55.555 KM 53.824 KM
152 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 11. jul 2018 2 1 business Brčko-gas Brčko 53.360 KM 53.359 KM
153 error "Nabavka motornog vozila kombi" za potrebe Medicinskog fakulteta Foča account_balance Univerzitet u Istočnom Sarajevu 11. apr 2018 1 1 business AC Školjić Tešanj 48.783 KM 53.131 KM
154 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo 12. jul 2018 2 1 business Guma M Mostar 53.000 KM 52.980 KM
155 library_books Nabavka putničkih motornih vozila niže klase account_balance Grad Tuzla 21. maj 2018 3 1 business Cosmos Commerce Tuzla 55.000 KM 52.933 KM
156 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 10. aug 2018 2 2 business Blok Sarajevo 52.130 KM 52.130 KM
157 library_books Nabava sanitetskog vozila za potrebe Službe hitne medicinske pomoći u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Usora account_balance Dom zdravlja Usora 28. sep 2018 1 1 business AC Školjić Tešanj 65.000 KM 51.675 KM
158 library_books Nabavka službenog motornog vozila više klase account_balance Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida 29. okt 2018 1 1 business Triab Sarajevo 52.000 KM 51.595 KM
159 library_books Ugovor o nabavci roba-Vatrogasno vozilo account_balance Opština Novi Travnik 12. jun 2018 1 1 business Fire Trade Srebrenik 51.282 KM 51.281 KM
160 library_books Nabavka motornog vozila account_balance Ministarstvo vanjskih poslova BiH 22. mar 2018 1 1 business M.R.M. Ljubuški 51.282 KM 51.273 KM