# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
121 library_books Nabavka i isporuka terenskog motornog vozila account_balance Opština Centar Sarajevo 16. jul 2018 1 1 business Bunjo Sarajevo 63.000 KM 62.055 KM
122 error Nabavka kombi motornog i priključnog vozila za prijevoz čamaca i opreme account_balance Gradski organ uprave grada Bihaća 10. apr 2018 2 3 business Auto start Mostar 62.450 KM 61.900 KM
123 error Nabavka specijalnog sanitetskog vozila account_balance Dom zdravlja Srebrenik 29. mar 2018 1 1 business Nipex Tuzla 61.500 KM 61.452 KM
124 library_books Nabavka i isporuka jednog kombi vozila za hitnu medicinsku pomoć account_balance Opština Centar Sarajevo 19. jul 2018 1 1 business Grand Automotive Sarajevo 62.000 KM 61.150 KM
125 error Nabavka i isporuka terenskog vozila za potrebe Općinskog štaba civilne zaštite account_balance Opština Centar Sarajevo 27. jul 2018 1 1 business Uno Tešanj 65.000 KM 60.872 KM
126 library_books T 130/17/P Nabavka putničkog vozila account_balance Rudnik i termoelektrana Ugljevik 20. feb 2018 1 1 business Autorad Pelagićevo 60.000 KM 59.999 KM
127 library_books Nabavka putničkog vozila account_balance Rudnik i termoelektrana Ugljevik 17. apr 2018 1 1 business Auto-in Brčko 60.000 KM 59.990 KM
128 library_books Nabavka novog nekorištenog putničkog kombi vozila za prevoz đaka account_balance Opština Glamoč 17. jul 2018 1 1 business Guma M Mostar 60.000 KM 59.900 KM
129 error Nabavka službenog vozila account_balance Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća 11. okt 2018 1 1 business Autokomerc V.S. Banja Luka 60.000 KM 59.829 KM
130 library_books Nabavka korištenog teretnog motornog vozila za zimsku službu account_balance Javno komunalno preduzeće Trnovo 15. nov 2018 1 1 business MGBH Sarajevo 60.000 KM 59.800 KM
131 library_books Nabavka dva putnička vozila za potrebe Službe account_balance Služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona 17. apr 2018 2 1 business A.S. autocentar Zenica 59.829 KM 59.791 KM
132 error Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Garantni fond Republike Srpske 21. sep 2018 1 1 business Verano Motors Banja Luka 60.000 KM 59.777 KM
133 library_books Nabavka više službenih automobila za potrebe Gradske uprave account_balance Grad Bijeljina 16. apr 2018 3 1 business LD auto Bijeljina 59.829 KM 59.743 KM
134 library_books Sanitetsko vozilo account_balance Dom zdravlja Banovići 29. jun 2018 1 1 business Pavić-komerc Tuzla 65.000 KM 59.743 KM
135 library_books Nabavka specijalnog sanitetskog vozila account_balance Dom zdravlja Ključ 5. jul 2018 1 1 business Pavić-komerc Tuzla 51.000 KM 59.670 KM
136 library_books Nabavka vozila za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj account_balance Termoelektrana Kakanj 31. maj 2018 1 1 business Porsche BH Sarajevo 59.500 KM 59.480 KM
137 library_books Nabavka spcijalnog vozila za pogrebne usluge account_balance Pokop Sarajevo 18. jun 2018 1 1 business Grand Automotive Sarajevo 60.000 KM 59.450 KM
138 library_books Nabavka i isporuka motornih vozila za potrebe organa Kantona Sarajevo account_balance Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo 15. mar 2018 2 3 business Porsche BH Sarajevo, Bunjo Sarajevo 0 KM 58.196 KM
139 library_books Nabavka specijalizovanog vozila za odvoz otpada-polovno account_balance Kraljeva Gora Han Pijesak 29. mar 2018 1 1 business Kubik trans niskogradnja Laktaši 59.800 KM 58.000 KM
140 library_books Nabavka teretnog motornog vozila account_balance Pokop Sarajevo 19. jun 2018 1 1 business Grand Automotive Sarajevo 58.000 KM 57.390 KM