# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
921 library_books Nabavka viljuškara account_balance Opština Novi Grad Sarajevo 27. dec 2018 1 0 business 52.991 KM 0 KM
922 library_books Nabavka vozila account_balance Opština Novi Grad Sarajevo 14. maj 2018 1 0 business 42.735 KM 0 KM
923 library_books Nabavka vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona 6. jul 2018 12 0 business 288.035 KM 0 KM
924 library_books Nabavka vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona 3. sep 2019 4 0 business Cosmos Commerce Tuzla, Nipex Tuzla 183.760 KM 0 KM
925 library_books Nabavka vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona 1. aug 2019 6 0 business 213.675 KM 0 KM
926 library_books Nabavka vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona 14. jun 2019 5 0 business 153.846 KM 0 KM
927 error Nabavka vozila account_balance Opština Višegrad 4. jan 2019 1 0 business 25.426 KM 0 KM
928 library_books Nabavka vozila (lot 1 i 2) account_balance Elektrodistribucija Pale 23. nov 2018 1 0 business Lada auto Banja Luka 35.000 KM 0 KM
929 library_books Nabavka vozila na motorni pogon (motocikli) za potrebe kurirske službe u Odjeljenju za javni registar account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 11. jan 2019 8 0 business 21.367 KM 0 KM
930 library_books Nabavka vozila na motorni pogon (motocikli) za potrebe kurirske službe u Odjeljenju za javni registar account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 10. sep 2018 8 0 business 21.367 KM 0 KM
931 library_books Nabavka vozila putem lizinga za opštinu Istočno Novo Sarajevo account_balance Opština Istočno Novo Sarajevo 30. nov 2018 1 0 business 20.000 KM 0 KM
932 library_books Nabavka vozila putem lizinga za Opštinu Istočno Novo Sarajevo account_balance Opština Istočno Novo Sarajevo 15. feb 2019 1 1 business 47.000 KM 0 KM
933 library_books Nabavka vozila putem lizinga za opštinu Istočno Novo Sarajevo account_balance Opština Istočno Novo Sarajevo 16. jan 2019 1 0 business 20.000 KM 0 KM
934 library_books Nabavka vozila sa dizalicom account_balance Grad Cazin 31. jul 2018 1 0 business 55.000 KM 0 KM
935 error Nabavka vozila za hitnu medicinsku pomoć account_balance Dom zdravlja Olovo 27. dec 2018 1 0 business 80.000 KM 0 KM
936 library_books Nabavka vozila za potrebe JU account_balance Komunalno stambeni fond Cazin 12. mar 2019 1 0 business 21.368 KM 0 KM
937 library_books Nabavka vozila za potrebe kazneno - popravnih zavoda po lotovima account_balance Federalno ministarstvo pravde 11. dec 2018 1 0 business CM - Cozmetic market Vitez 59.000 KM 0 KM
938 library_books Nabavka vozila za potrebe servisiranja vatrogasnih aparata i drugih aktivnosti vatrogasne službe account_balance Opština Derventa 17. jun 2019 2 0 business 29.794 KM 0 KM
939 library_books Nabavka vozila za Službu za civilnu zaštitu Općine Novo Sarajevo account_balance Opština Novo Sarajevo 10. sep 2019 1 0 business 34.188 KM 0 KM
940 library_books Nabavku novog putničkog motornog vozila za potrebe općine Srebrenik-roba account_balance Opština Srebrenik 16. nov 2018 1 0 business 18.500 KM 0 KM