# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
841 library_books Nabavka putničkog motornog višenamjenskog vozila account_balance Vodovod i kanalizacija Srebrenik 26. okt 2018 1 0 business 12.000 KM 0 KM
842 error Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Dom zdravlja Velika Kladuša 3. dec 2018 1 0 business 23.000 KM 0 KM
843 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Agencija za bankarstvo Federacije 23. jul 2018 1 0 business 148.000 KM 0 KM
844 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Ured za reviziju institucija u Federaciji 26. aug 2019 1 0 business 49.500 KM 0 KM
845 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Dom zdravlja "Mladen Stojanović" Laktaši 16. jan 2019 1 0 business 35.000 KM 0 KM
846 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Javni prijevoz Prozor-Rama 24. maj 2019 1 0 business 30.000 KM 0 KM
847 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Dom zdravlja Bosanska Krupa 5. jul 2019 1 0 business 17.500 KM 0 KM
848 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Dom zdravlja Bosanska Krupa 8. maj 2019 1 0 business 30.000 KM 0 KM
849 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Dom zdravlja Bosanska Krupa 24. maj 2019 1 0 business 24.900 KM 0 KM
850 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Dom zdravlja Modriča 24. sep 2019 1 0 business 20.000 KM 0 KM
851 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske 10. aug 2018 1 0 business 25.641 KM 0 KM
852 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Gradski radio Istočno Sarajevo 24. dec 2018 1 0 business 23.100 KM 0 KM
853 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Opština Jablanica 11. dec 2018 1 0 business 46.153 KM 0 KM
854 error Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Unsko sanskog kantona 5. dec 2018 1 0 business 26.000 KM 0 KM
855 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona 12. sep 2019 1 0 business 42.735 KM 0 KM
856 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Opština Čelinac 2. jul 2019 1 0 business 16.700 KM 0 KM
857 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH 25. okt 2018 1 0 business 42.735 KM 0 KM
858 library_books Nabavka putničkog motornog vozila za potrebe Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske account_balance Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske 7. dec 2018 1 0 business 39.316 KM 0 KM
859 library_books Nabavka putničkog motornog vozila za potrebe ZU Dom zdravlja Bihać account_balance Dom zdravlja Bihać 8. jul 2019 1 0 business 20.000 KM 0 KM
860 library_books Nabavka putničkog službenog vozila account_balance Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka 16. aug 2019 1 0 business 40.000 KM 0 KM