# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
801 library_books Nabavka polovnih putničkih kombija - 3 kom account_balance Šume Tuzlanskog kantona Kladanj 8. aug 2018 3 0 business 59.000 KM 0 KM
802 library_books Nabavka polovnih vozila po lotovima - 6 lotova account_balance Komunalno Brčko 4. sep 2018 6 0 business 250.000 KM 0 KM
803 library_books Nabavka polovnog kamiona autosmećare V=5-7m3 account_balance Komunalno Brčko 20. mar 2019 1 0 business 60.000 KM 0 KM
804 library_books Nabavka polovnog kamiona kipera account_balance Šume Tuzlanskog kantona Kladanj 17. apr 2018 1 0 business 90.000 KM 0 KM
805 library_books Nabavka polovnog kamiona štricara sa dizalicom za prevoz ŠDS account_balance Bosanskopodrinjske šume Goražde 8. jan 2019 1 0 business 100.000 KM 0 KM
806 library_books Nabavka polovnog kamiona za čišćenje snijega account_balance ZOI '84 Sarajevo 23. nov 2018 1 0 business 80.000 KM 0 KM
807 library_books Nabavka polovnog kombi vozila account_balance Grad Tuzla 25. sep 2018 1 0 business 17.094 KM 0 KM
808 library_books Nabavka polovnog kombi vozila account_balance Grad Tuzla 1. nov 2018 1 0 business 17.094 KM 0 KM
809 error Nabavka polovnog motornog vozila account_balance Dom zdravlja Nevesinje 3. sep 2018 1 0 business 24.000 KM 0 KM
810 library_books Nabavka polovnog motornog vozila account_balance Televizija Kantona Sarajevo - TVSA 26. nov 2018 1 0 business 18.000 KM 0 KM
811 library_books Nabavka polovnog pickup vozila account_balance Komunalac Tuzla 23. apr 2019 1 0 business 10.000 KM 0 KM
812 library_books Nabavka polovnog putničkog kombi vozila account_balance Vodovod i kanalizacija Tuzla 28. dec 2018 1 0 business 30.000 KM 0 KM
813 library_books Nabavka polovnog putničkog kombija account_balance Šume Tuzlanskog kantona Kladanj 5. dec 2018 1 0 business 22.000 KM 0 KM
814 library_books Nabavka polovnog putničkog kombija account_balance Šume Tuzlanskog kantona Kladanj 26. apr 2019 1 0 business 22.000 KM 0 KM
815 library_books Nabavka polovnog putničkog kombija account_balance Šume Tuzlanskog kantona Kladanj 22. jul 2019 1 0 business 22.000 KM 0 KM
816 library_books Nabavka polovnog putničkog kombija account_balance Šume Tuzlanskog kantona Kladanj 13. mar 2019 1 0 business 22.000 KM 0 KM
817 library_books Nabavka polovnog putničkog kombija account_balance Šume Tuzlanskog kantona Kladanj 25. okt 2018 1 0 business 22.000 KM 0 KM
818 error Nabavka polovnog putničkog motornog vozila account_balance Centar za kulturu Filip Višnjić Ugljevik 13. aug 2018 1 0 business 23.500 KM 0 KM
819 library_books Nabavka polovnog putničkog motornog vozila account_balance "Ilidža" Ilidža 7. nov 2018 1 0 business 15.400 KM 0 KM
820 library_books Nabavka polovnog putničkog motornog-pogrebnog vozila account_balance Komunalac Foča 7. jun 2019 1 0 business 20.000 KM 0 KM