# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
761 library_books Nabavka službenog motornog vozila za potrebe BHMAC-a account_balance Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC 16. okt 2018 1 0 business 34.183 KM 0 KM
762 library_books Nabavka službenog motornog vozila za potrebe Opštine Sokolac account_balance Opština Sokolac 12. dec 2018 1 0 business 49.000 KM 0 KM
763 library_books Nabavka službenog putničkog automobila account_balance Gradsko groblje Zenica 11. jun 2019 1 0 business 30.000 KM 0 KM
764 error Nabavka službenog putničkog vozila za potrebe Općine Velika Kladuša account_balance Opština Velika Kladuša 23. apr 2018 1 0 business 70.000 KM 0 KM
765 library_books Nabavka službenog vozila account_balance Služba za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske 7. nov 2018 1 0 business 49.999 KM 0 KM
766 library_books Nabavka službenog vozila account_balance Okružni sud u Prijedoru 15. nov 2018 1 0 business 25.000 KM 0 KM
767 library_books Nabavka službenog vozila account_balance Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona 23. jul 2018 1 0 business 34.100 KM 0 KM
768 library_books Nabavka službenog vozila za potrebe Općinske uprave općine Kupres account_balance Opština Kupres 2. feb 2018 0 0 business 50.000 KM 0 KM
769 library_books Nabavka specijalizovanog Kombi vozila account_balance Ministarstvo sigurnosti BiH 16. okt 2018 1 0 business 51.282 KM 0 KM
770 library_books Nabavka specijalnog pogrebnog vozila account_balance Gradsko groblje Banja Luka 26. apr 2018 1 0 business 40.000 KM 0 KM
771 library_books Nabavka specijalnog teretnog vatrogasnog vozila account_balance Rudnik i termoelektrana Ugljevik 3. sep 2018 1 0 business 500.000 KM 0 KM
772 error Nabavka terenskih motornih vozila account_balance Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske 18. dec 2018 2 0 business 49.999 KM 0 KM
773 library_books Nabavka terenskih putničkih motornih vozila za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo Zenica account_balance Kantonalna uprava za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona 23. jul 2018 2 0 business 37.000 KM 0 KM
774 library_books Nabavka terenskih vozila account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 12. sep 2018 1 0 business Lada auto Banja Luka, Autoservis i dijelovi BL Banja Luka, Autorad Pelagićevo, Šumooprema Banja Luka 60.000 KM 0 KM
775 library_books Nabavka terenskog motornog vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona 5. sep 2018 1 0 business 18.500 KM 0 KM
776 library_books Nabavka terenskog motornog vozila account_balance Dom zdravlja Fojnica 7. nov 2018 1 0 business 35.000 KM 0 KM
777 library_books Nabavka terenskog motornog vozila (SUV) account_balance Komunalac Višegrad 11. jun 2018 1 0 business 29.000 KM 0 KM
778 library_books Nabavka terenskog motornog vozila za potrebe Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline account_balance Kantonalna direkcija za ceste Zeničko-dobojskog kantona 24. dec 2018 1 0 business 42.735 KM 0 KM
779 library_books Nabavka terenskog motornog vozila za potrebe MUP-a KS account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 31. okt 2018 1 0 business 25.600 KM 0 KM
780 library_books Nabavka terenskog motornog vozila za potrebe općine Kupres account_balance Opština Kupres 31. maj 2019 1 0 business 29.050 KM 0 KM