# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
741 library_books Nabavka putničkog vozila account_balance Ministarstvo civilnih poslova BiH 20. dec 2018 1 0 business 21.367 KM 0 KM
742 library_books Nabavka putničkog vozila account_balance Dom zdravlja Čapljina 2. mar 2018 0 0 business 17.000 KM 0 KM
743 library_books nabavka rabljenih motornih vozila, putničkih/privrednih u toku 2018. godine account_balance Komunalac Gradačac 8. jan 2019 2 0 business 50.000 KM 0 KM
744 library_books Nabavka rabljenog putničkog karavan - automobila account_balance Komunalno društvo Maglaj 25. apr 2019 1 0 business 0 KM 0 KM
745 library_books Nabavka rabljenog putničkog motornog vozila account_balance Međunarodni aerodrom Tuzla 24. aug 2018 1 0 business 10.000 KM 0 KM
746 library_books Nabavka rabljenog putničkog motornog vozila kategorije M1 account_balance Gradina Donji Vakuf 8. feb 2019 1 0 business 20.000 KM 0 KM
747 library_books Nabavka rabljenog putničkog vozila account_balance Dom zdravlja Gradiška 12. okt 2018 1 0 business 14.800 KM 0 KM
748 library_books Nabavka rabljenog specijalnog teretnog vozila za prikupljanje i odvoz smeća account_balance Komunalac Tuzla 16. okt 2018 1 0 business 50.000 KM 0 KM
749 library_books Nabavka rabljenog terenskog vozila account_balance Općina Maglaj 30. maj 2019 1 0 business 25.641 KM 0 KM
750 library_books Nabavka rabljenog teretnog motornog vozila - putar account_balance Komunalno preduzeće Vareš 3. okt 2018 1 0 business 20.000 KM 0 KM
751 library_books Nabavka rabljenog teretnog motornog vozila-autosmećar account_balance Komunalno Banovići 23. okt 2018 1 0 business 30.000 KM 0 KM
752 library_books Nabavka rabljenog teretnog motornog vozila-autosmećar account_balance Komunalno Banovići 11. feb 2019 1 0 business 49.999 KM 0 KM
753 library_books Nabavka rabljenog/korištenog teretnog vozila- ponovljeni postupak account_balance Čistoća i zelenilo Jajce 20. maj 2019 1 0 business 22.000 KM 0 KM
754 library_books Nabavka rabljenog/polovnog teretnog vozila za prikupljanje i odvoz smeća sa nadogradnjom account_balance 13. maj 2019 1 0 business 49.000 KM 0 KM
755 library_books Nabavka roba - nabavka novog teretnog vozila N1 za potrebe JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo account_balance Lokom Novi Grad Sarajevo 25. feb 2019 1 0 business 49.999 KM 0 KM
756 library_books Nabavka roba _ rabljeno teretno vozilo za potrebe JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo account_balance Lokom Novi Grad Sarajevo 10. jul 2018 1 0 business 12.000 KM 0 KM
757 library_books Nabavka roba za potrebe JU "Centar za kulturu" Tuzla motorno vozilo account_balance Centar za kulturu Tuzla 6. nov 2018 1 0 business 10.000 KM 0 KM
758 library_books Nabavka roba za potrebe JU "Centar za kulturu" Tuzla Motorno vozilo account_balance Centar za kulturu Tuzla 7. dec 2018 1 0 business 10.700 KM 0 KM
759 library_books Nabavka sanitetskog vozila za Službu I medicinske pomoći account_balance Opština Novo Sarajevo 24. jan 2019 1 0 business 85.470 KM 0 KM
760 library_books Nabavka službenih vozila za potrebe Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK account_balance Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK 17. dec 2018 2 0 business 39.300 KM 0 KM